ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Община Кюстендил обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и съоражения

Със Заповед №РД-00-66/18.01.2021г. на Кмета на Община Кюстендил на 04.02.2021 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени и съоръжения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

  1. 1. Терен в гр. Кюстендил на ул. “Бузлуджа“ до блок 95 за поставяне на преместваем обект за павилион на плодове и зеленчуци с площ 21,25 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева /м2 на месец без ДДС
  2. 2. Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дупнишко шосе“, кв.363 с площ 30,00 м² за разполагане на преместваемо съоръжение за траурни услуги и продажба на цветя с начална тръжна цена 2,60 лева/м² на месец без ДДС.
  3. 3. Терен в гр.Кюстендил, УПИ I, кв.385 с размери 3х3 м и височина 3,2 м за разполагане на павилион (№7 съгласно одобрена схема №29 от 20.08.2015г.) предназначен за продажба на пакетирани хранителни стоки (с изключение на цигари и алкохол) с начална тръжна цена 3,00 лева/м² на месец без ДДС.
  4. 4. Терен в гр.Кюстендил, УПИ I, кв.385 с размери 3х3 м и височина 3,2 м за разполагане на павилион (№6 съгласно одобрена схема №29 от 20.08.2015г.) предназначен за продажба на стоки и услуги (с изключение на цигари и алкохол) с начална тръжна цена 3,00 лева/м² на месец без ДДС.
  5. 5. Преместваемо съоръжение-павилионен тип за промишлени стоки №1 в гр.Кюстендил, на ул.”Харковска” с площ 4,50 м² при начална тръжна цена 6,25 лева/м² на месец без ДДС.
  6. 6. Преместваемо съоръжение-павилионен тип за промишлени стоки №2 в гр.Кюстендил, на ул.”Харковска” с площ 4,50 м² при начална тръжна цена 6,25 лева/м² на месец без ДДС.
  7. 7. Сектор А – регистрирани земеделски производители на селскостопанска продукция – за отдаване под наем на 3 /три/ броя преместваеми съоръжения /маси/ с номера №20, №24 и №28, съгласно приложена схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находящи се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 1,5 м2 площ на маса с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
  8. 8. Сектор Б – търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 1/един/броя преместваемо съоръжение /маса/ с номер №3 съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81м2. складова, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.

Цената за складова и помощна площ е 35% от цената за търговска площ.

Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 11.02.2021 година от 09,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 03.02.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 10.02.2021 година.

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Прочетена 649 пъти

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт