ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (410)

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

 

 

08.09.2023 ГОД. (Петък)

 

1.         

08.09.2023 г.

Вх. №1/14.08.2023г

15:20ч.

2.         

08.09.2023 г.

Вх. №2/22.08.2023г.

15:30ч.

3.         

08.09.2023 г.

Вх. №3/22.08.2023г.

15:40ч.

4.         

08.09.2023 г.

Вх. №4/31.08.2023г.

15.50ч.

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА

 НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с приключване на дейности по изпълнението на Административен договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Заповед №РД01 – 1094/30.06.2023г. на ИД на АСП, Община Кюстендил предоставя следното:

 

График за събеседване на допуснати кандидати

 

ЗА „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“

с. Лозно, общ. Кюстендил

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

08.09.2023 ГОД.(ПЕТЪК)

1.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1597/15.08.2023г.

08:30 ч.

2.                  

08.09.2023г.

Вх. №94-00-3219/16.08.2023г.

08:40 ч.

3.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1616/16.08.2023г.

08:50 ч.

4.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1615/16.08.2023г.

09:00 ч.

5.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1596/15.08.2023г.

09:10 ч.

6.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1595/15.08.2023г.

09:20 ч.

7.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1607/15.08.2023г.

09:30 ч.

8.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1628/17.08.2023г.

09:40 ч.

9.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1627/17.08.2023г.

09:50 ч.

10.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1631/17.08.2023г.

10:00 ч.

11.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1629/17.08.2023г.

10:10 ч.

12.             

08.09.2023г.

Вх. №94-00-3246/18.08.2023г.

10:20 ч.

13.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1641/21.08.2023г.

10:30 ч.

14.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1655/21.08.2023г.

10:40 ч.

15.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1642/21.08.2023г.

10:50 ч.

16.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1656/21.08.2023г.

11:00 ч.

17.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1668/21.08.2023г.

11:10 ч.

18.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1669/21.08.2023г.

11:20 ч.

19.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1670/22.08.2023г.

11:30 ч.

20.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1699/23.08.2023г.

11:40 ч.

21.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1687/23.08.2023г.

11:50 ч.

22.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1701/23.08.2023г.

13:00 ч.

23.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1714/24.08.2023г.

13:10 ч.

24.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1715/24.08.2023г.

13:20 ч.

25.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1721/24.08.2023г.

13:30 ч.

26.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3368/28.08.2023г

13:40 ч.

27.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3371/29.08.2023г.

13:50 ч.

28.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3395/30.08.2023г.

14:00 ч.

29.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3390/30.08.2023г.

14:10 ч.

30.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3391/30.08.2023г.

14:20 ч.

31.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3394/30.08.2023г.

14:30 ч.

32.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3408/31.08.2023г.

14:40 ч.

33.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3423/31.08.2023г.

14:50 ч.

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

КАБИНЕТ 45

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с приключване на дейности по изпълнението на Административен договор № BG05M9OP001-2.061-0007-С01 по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“, процедура „Подкрепа за лица с увреждания“ – Компонент 2, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. и Заповед № РД01-1355/26.07.2023г. на ИД на АСП, Община Кюстендил представя следнотo:

График за събеседване с допуснати кандидати                   

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

      12.09.2023 ГОД. (ВТОРНИК)

1.                  

12.09.2023г.

Вх. №ДЦ-3/21.08.2023г.

14:00ч.

2.                  

12.09.2023г.

Вх. № ДЦ-1/18.08.2023г.

14:10ч.

3.                  

12.09.2023г.

Вх. № ДЦ-2/ 21.08.2023г.

14:20ч.

4.                  

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-4/21.08.2023г.

14:30ч.

5.                  

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-5/21.08.2023г.

14:40ч.

6.                  

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-6/21.08.2023г.

14:50ч.

7.                  

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 7/21.08.2023г.

15:00ч.

8.                  

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 8/21.08.2023г.

15:10ч.

9.                  

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 9/ 21.08.2023г.

15:20ч.

10.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 10/21.08.2023г.

15:30ч.

11.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-11/21.08.2023г.

15:40ч.

12.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-12/21.08.2023г.

15:50ч.

13.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-14/21.08.2023г.

16:00ч.

14.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-15/21.08.2023г.

16:10ч.

15.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 16/22.08.2023г.

16:20ч.

16.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-17/22.08.2023г.

16:30ч.

17.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 18/23.08.2023г.

16:40ч.

 

 

13.09.2023 ГОД. (СРЯДА)

 

18.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 19/23.08.2023г.

14:00ч.

19.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 20/24.08.2023г.

14:10ч.

20.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 21/24.08.2023г.

14:20ч.

21.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 22/28.08.2023г.

14:30ч.

22.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 24/29.08.2023г.

14:40ч.

23.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 26/29.08.2023г.

14:50ч.

24.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 27/30.08.2023г.

15:00ч.

25.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 29/30.08.2023г.

15:10ч.

26.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 30/30.08.2023г.

15:20ч.

27.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 31/31.08.2023г.

15:30ч.

28.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 32/31.08.2023г.

15:40ч.

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

 

КАБИНЕТ 45

 

Споделете в социалните мрежи:

Център за работа с деца на улицата „Св. Стилиян“


Във връзка с дейността  на Център за работа с деца на улицата, Заповед № РД01-0414/10.03.2023г. на ИД на АСП и  Решение №1037/30.03.2023  г. на ОбС-Кюстендил и Заповед №РД-00-1036 от 18.07.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил,
Център за работа с деца на улицата представя следното :

1.Психолог- 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3 Области на образование: Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Психология;
4)  Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или образователна сфера и работа с уязвими групи е предимство;
5)  Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера.
6) Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
Предлаганата услуга е почасова за потребителите.
1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ЦРДУ;
2/ Участва в преразглеждането и актуализиране на плана;
3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
7/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в мултидисциплинарен екип за работа по всеки случай в ЦРДУ;
10/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график.      
11/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
- Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 - Заявление - по образец - Приложение 1;
-  Автобиография - по образец- Приложение 2;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

         Документите по образец се получават в Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3

        Място и срок за подаване на документите:                                             
 Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3 от 29.08.2023 г. до 15.09.2023 г. включително. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   

      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3 и на сайта на Община Кюстендил.
     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

        Телефон за информация: 078/986186

ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 19.09.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА, ГР.КЮСТЕНДИЛ, УЛ.“ВЛАСИНА“ , № 3  И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-1232/29.08.2023 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ" при дирекция "Строителство, устройствено и инвестиционно планиране" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Ръководство, организация и контрол по опазване, поддържане и попълване на кадастрални планове и регистри и предаването им в АГКК в предвидените от ЗКИП срокове, изменение на влезли в сила ПУП, нивелетни планове и други, свързани с инженерната инфраструктура на общината  
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•    Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•    Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) – машинно инженерство, архитектура, строителство и геодезия, науки за земята, общо инженерство
•    Години професионален опит  - 3 /три години или минимален ранг – III младши;
•    Вид правоотношение: Служебно
•    Длъжностно ниво – 7
•    Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•    Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•    Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•    Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•    Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•    Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•    Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•    Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 1 600 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-1231/29.08.2023 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ" при дирекция "Строителство, устройствено и инвестиционно планиране" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Организиране, планиране, ръководство, координиране и контрол на отдел „Капитално строителство и екология“ – обезпечава законосъобразното протичане на процеса на строителството чрез осъществяване на предварителен контрол за съответствието на представените проекти.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•    Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•    Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) – машинно инженерство, архитектура, строителство и геодезия, науки за земята, общо инженерство
•    Години професионален опит  - 3 /три години или минимален ранг – III младши;
•    Вид правоотношение: Служебно
•    Длъжностно ниво – 7
•    Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•    Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•    Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•    Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•    Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•    Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•    Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•    Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 1 600 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Споделете в социалните мрежи:

1. Социален работник – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление–Социални дейности, Психология, Социология, Връзки с обществеността, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/ Опит не се изисква

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.    Организационни
1.1.    Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
1.2.    Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността, резидентни услуги и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
1.3.    Запознава родителя/настойника на новопостъпилия потребител по достъпен начин с услугата, с другите потребители, с правилата в ДЦДУ, с реда и начина на подаване на жалби;
1.4.    Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва социална подкрепа;
1.5.    Отговаря за изготвянето на индивидуална оценка на потребностите с мултидисциплинарния екип от ДЦДУ;
1.6.    Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на индивидуалната оценка на потребностите;
1.7.    Координира дейностите на персонала на ДЦДУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на ДЦДУ, техните семейства;
1.8.    Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
1.9.    Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
1.10.    Организира и участва в актуализирането на индивидуалната оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа в срок, съгласно законодателството.
1.11.    Оказва консултативна и пряка помощ на директора на ДЦДУ по отношение организиране и поддържане на добър психоклимат и социална микросреда в центъра;
1.12.    Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ДЦДУ и извън него, работи за социално включване на потребителите и др.
1.13.    Участва в организираните обучения, методически дни и супервизии на персонала;
1.14.    Приема от прекия си ръководител и други задължения, способстващи за развитие на услугата и социалните дейности в Община Кюстендил като цяло;
1.15.    Не разпространява информация за лица и факти, станали му известни при или по повод изпълнението на служебните задължения, познава и спазва Етичния кодекс.

2.    Оперативни
2.1. Отговаря за:
- Качествено и в срок изпълнение на поставените задачи;
- Опазване на здравето и живота на децата;
2.2. Спазва вътрешния трудов ред;
2.3. Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно предадена информация;
2.4. Спазва и прилага всички нормативни актове, уреждащи дейността на услугата;
2.5. Отговаря за опазване на повереното имущество, наличието и изправността на техническото и офис оборудване;
2.6. Следи за реда в социалната услуга и предприема мерки при нарушаването му според Правилата в ДЦДУ и докладва на директора за административни нередности;
2.7. Оценява риска за потребителите и  дава предложение за отстраняването му.

3. Административни
3.1. Поддържа и актуализира документацията за потребителите, свързана с неговата работа;
3.2. Спомага за организирането на срещите по случаите на ДЦДУ;
3.3. Участва в седмичните / месечните планирани срещи на екипа;
3.4.    Изготвя месечни доклади за дейността си, съобразно изисквания формат;
3.5.    Предоставя информация, включваща данни за отработени часове, болнични и т.н., и  информира директора за всяка настъпила промяна;
3.6. Извършва и други административни задачи, свързани с организацията на работа в ДЦДУ.

V. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

1. Взема решения, произтичащи от изпълнение на преките си задължения след съгласуване с директора на ДЦДУ.
2. Подпомага вземането на решения като изготвя становища, предложения и други.
3. Самостоятелно планира изпълнението на поставените задачи в определения срок и обем.
 
 
 

Изискват се следните документи:
 
  - Заявление свободен текст
  - CV по Европейски стандарт
  - Диплома за завършено образование- копие
 
1. Медицински специалист – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3/ Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;

1. Организационни

3.1.    1.1. Спазва стриктно графика за работното време и всички вътрешни правила и процедури на ДЦДУ.
3.2.    1.2. Наблюдава здравословното състояние на потребителите на социални услуги и при нужда оказва долекарска помощ, съобразно компетенцията си.
3.3.    1.3. Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите.
3.4.    1.4. Изпълнява и други конкретно поставени задачи от директора на ДЦДУ, свързани с изпълняваната длъжност.
3.5.    1.5. Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ДЦДУ и в преразглеждането им.
3.6.    1.6. Контролира  хигиенния режим в социалната услуга - следи за  реда и чистотата в помещенията на услугата, съобразно санитарно – хигиенните изисквания.
3.7.    1.7. Спазва всички критерии, стандарти и процедури, защитавайки потребителите;
3.8.    1.8. Работи по годишна програма, месечен график и изготвя месечен отчет;
3.9.    1.9. Води необходимата документация и отчетност;
3.10.    1.10. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ДЦДУ.
3.11.    1.11. Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите.
3.12.    1.12. Следи за навременното актуализиране на здравните книжки на персонала.
3.13.    1.13. Съвместно със социален работник подготвя документите на потребителите на социални услуги за изготвянето на ЛКК, ТЕЛК, за личен лекар и др.;
3.14.    1.14. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график.
3.15.    1.15. Стимулира потребителите за участие в занимания по интереси.
3.16.    1.16. Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия.
3.17.    1.17. Изпълнява домакински задължения, като част от ежедневната дейност в ДЦДУ.
3.18.    1.18. Не разпространява информация за лица и факти, станали му известни при или по повод изпълнението на служебните задължения, познава и спазва Етичния кодекс.

2. Оперативни

2.1. Отговаря за:
- Качествено и в срок изпълнение на поставените задачи;
- Опазване на здравето и живота на децата;
2.2. Спазва вътрешния трудов ред;
2.3. Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно предадена информация;
2.4. Спазва и прилага всички нормативни актове, уреждащи дейността на услугата;
2.5. Отговаря за опазване на повереното имущество, наличието и изправността на техническото и офис оборудване;
2.6. Следи за реда в социалната услуга и предприема мерки при нарушаването му според Правилата в ДЦДУ и докладва на директора за административни нередности;
2.6. Оценява риска за потребителите и дава предложение за отстраняването му.

3. Административни

3.1. Участва в седмичните / месечните планирани срещи на екипа;
3.2. Изготвя месечни доклади за дейността си, съобразно изисквания формат;
3.3.    Предоставя информация, включваща данни за отработени часове, болнични и т.н., и  информира директора за всяка настъпила промяна;
3.5. Извършва и други административни задачи, свързани с организацията на работа в ДЦДУ.


V. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

1. Взема решения, произтичащи от изпълнение на преките си задължения след съгласуване с директора на ДЦДУ.
2. Самостоятелно планира изпълнението на поставените задачи в определения срок и обем.
 
 Изискват се следните документи:
 
  - Заявление свободен текст
  - CV по Европейски стандарт
  - Диплома за завършено образование- копие
 

 Място и срок за подаване на документите:
 
  Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в ДЦДУ „Вяра, надежда, любов“  от 28.08.2023г. до 08.09.2023г. включително.
  Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от 08.09.2023г. .
 
  Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на в Дневен център  за деца с увреждания на адрес: гр. Кюстендил,                 ул.  „11- ти Август” № 7 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
 
Телефон за информация: 0899 230 864/ 0879 441 525
Важно:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 11.09.2023 г. на информационното табло на дневен център за деца с увреждания, гр. Кюстендил, ул. „11-ти Август ”№ 7 и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с дейността на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, Заповед № РД01-1319/22.07.2022 г. на ИД на АСП, Решение №831/31.08.2022 г. на ОбС-Кюстендил, Решение №1001/23.02.2023 г. на ОбС-Кюстендил и Заповед №РД-00-1356 от 10.10.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил, представя следното:
   
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
с адрес: гр. Кюстендил ул. Даскал Димитри № 30, специализирана социална услуга за осигуряване на дневни, полудневни и почасови услуги за 40 лица с увреждания

1. Кинезитерапевт – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/Завършено висше образование;
2/Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Кинезитерапия;
4/Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на ДЦПЛУ;
2/Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в ДЦПЛУ и в домашна среда;
3/Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социалната услуга;
4/Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социалната услуга;
5/Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
6/Води необходимата документация и отчетност;
7/Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ДЦПЛУ.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване
 
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2;
-Документ за завършено образование – копие;
-Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
-Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в „Дневен център  за пълнолетни лица с увреждания“ на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри” № 30 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри” № 30 от 21.08.2023 г. до 08.09.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на в Дневен център  за пълнолетни лица с увреждания на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри” № 30 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
 
Телефон за информация: 0898484530; 078/939678

Важно:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 11.09.2023 г. на информационното табло на дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри ”№ 30 и на сайта на община Кюстендил.


Споделете в социалните мрежи:

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

09.05.2023 ГОД. (ВТОРНИК)

1.                   

18.08.2023

Вх. №1/03.08.2023г.

10:00 ч.

2.                   

18.08.2023

Вх.­­№2/07.08.2023г.

10:15 ч.

3.                   

18.08.2023

Вх.­­ №3 /11.08.2023г.

10:30 ч.

4.                   

18.08.2023

Вх. №4/11.08.2023г.

10:45 ч.

Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил, кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.        

Вх.­­№1/03.08.2023г.

Касиер- домакин

Отговаря на изискванията

2.        

Вх.­­№2 /07.08.2023г.

Касиер- домакин

Отговаря на изискванията

3.        

Вх.­­№3/11.08.2023г.

Касиер- домакин

Отговаря на изискванията

4.        

Вх.­­№4/11.08.2023г.

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт