ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
НОВИНИ

НОВИНИ (713)

Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи. Заболеваемостта от туберкулоза в страната за 2023г, представлява 13,5 на 100 000 население, като регистрираните лица с туберкулоза са 881. За сравнение през 2022г. техният брой е 792, като се запазва тенденцията броят на мъжете да е по-голям от този на жените.
Прекратяването на епидемията от туберкулоза до 2030г, е сред здравните цели на Целите на ООН за устойчиво развитие. Навременно откриване и правилна диагноза са сред предизвикателствата пред здравния сектор.

Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти.
Във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Пневмо-фтизиатрично отделение на МБАЛ „д-р Никола Василиев“ АД гр. Кюстендил ще се проведе „Седмица на отворените врати” за туберкулоза в периода 17 — 21 юни 2024г. в часовия диапазон от 08.00 до 16.00 часа.


През периода на „Седмица на отворените врати” ще се извърши: 1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета; 2) консултации; З) на съмнителните за туберкулоза лица - прегледи и допълнителни изследвания.

Споделете в социалните мрежи:

     На 10.06.2024 г. /понеделник/ от 11.30 часа на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Марин Дринов“№ 7, УПИ I – „Пионерски дом“ ще се проведе официална церемония „Първа копка“  на обект „Младежки център“ по проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“, Договор № BG-RRP-1.008-0006-C01,  Национален план за възстановяване и устойчивост, стълб 1 „Иновативна България” компонент 1 „Образование и умения”, Инвестиция 4: „Младежки центрове”.


Основната цел на проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“ е изграждане на подходяща инфраструктура и осигуряване на ефективно функциониране на мултифункционален Младежки център в град Кюстендил, ул. „Марин Дринов“№ 7, УПИ I – „Пионерски дом“, който да предоставя цялостни услуги за младите хора в община Кюстендил, предоставяйки разнообразни дейности (включително международни) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години.


Специфичните цели на проекта са:
1. Подкрепа на формирането, развитието и реализацията на учениците и младите хора чрез изграждането на мултифункционален младежки център, който да осигури съвременна материална база и да прилага иновативни подходи за развиване на компетенции и умения за успешна реализация на пазара на труда;
2. Разработване на конкретни дейности и политики, насочени към младите хора в посока повишаване на цифровите умения, развитие на предприемаческата грамотност, на общата и финансовата грамотност, развиване на специфични меки умения, които подпомагат социалното включване и пригодността за заетост;
3. Поддържане на интереса на учениците и младите хора към образованието и придобиването на нови умения, участие в съвместни инициативи и споделяне на общи ценности с техни връстници, вкл. участие в национални и международни инициативи.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 02.02.2024 г. - 30.06.2026 г.

СТОЙНОСТ: 4 262 175.29 лв.
/предоставеното финансиране е чрез Плана за възстановяване и устойчивост - 3 729 022,76 лева и национално съфинансиране - 533 152,53 лева/

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил и Областен информационен център (ОИЦ) – Кюстендил, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион, организират обществено обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ): „Модернизиране на образователна, спортна и туристическа инфраструктура - важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал и конкурентоспособността на югозападен регион“, с водеща организация Национална спортна академия и партньори: Столична община, община Кюстендил и община Банско. За територията на община Кюстендил е предвидено модернизация на базата на спортен комплекс „Осогово“ чрез реконструкция на прилежаща открита лекоатлетическа писта и изграждане на осветление, доставка на оборудване.

Публичното обсъждане ще се проведе на  5 юни 2024 г. (сряда), от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Кюстендил. За участие в публичната дискусия са поканени водещия кандидат и партньори, институции и организации, неправителствени организации, широката общественост, медии и др.
Може да изразите своето мнение по представената КИТИ по време на публичното обсъждане или чрез онлайн анкета, линк към която е посочен по-долу. Планираните инвестиции в КИТИ са посочени в презентацията.

Линк към презентация на КИТИ:  
https://docs.google.com/presentation/d/1Ms8TYTukoHAhlTLIp-8PYh33rzL6N7Ph/edit


Линк към анкетата за КИТИ:
https://docs.google.com/forms/d/1Z2fYNXZIGZc9Op4dwx2SNLGkPzKgT_pER_ctElRKL2U/edit


Всяко заинтересовано лице или страна може да подкрепи предложената КИТИ, да направи препоръки или възражения като попълни анкета или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ – Кюстендил: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.до 07.06.2024г.
При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с ОИЦ – Кюстендил, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие  на Югозападния регион на тел.: 078/52 02 12, 0876 172 766.

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с организиране и провеждане на изпитване на якост и плътност на разпределителни газопроводи, собственост на "Овергаз Мрежи" АД и в съответствие сд чл. 359 (1), т.3 от "Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ" от 16.07.2024г. , на основание чл72, ал.1 от ЗУТ уведомяваме:

В периода 10-14.06.2024г. ще се проведе изпитване на якост и плътност на:

ОБЕКТ: Газоразпределителна мрежа на гр. Кюстендил, както следва:

Участък 1- Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения от АГРС- Кюстендил до ГРП-1Г, ГРП-3Г и ГРП- 3Г с работно налягане 1,2 МРа.

Участък 2- Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения от ГРП-1Г, ГРП-3Г и ГРП- 3Г по Газоразпределителната мрежа до консуматори с работно налягане 0,4 МРа.

В периода е възможно прекъсване на газоснабдяването по технологични причини. Осигурени са екипи на всички възлови точки по ГРМ.

При възникване на проблем с газоподаването, телефона за връзка е 0882173492.

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Проектът на Наредбата и мотивите към нея може да видите тук

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл."Велбъжд" №1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на община Кюстендил. Проектът на Наредбата и мотивите към нея може да видите тук

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, заедно с мотивите към него, е публикуван на 14.05.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.
В обоснования в публикуваните мотиви към проекта 14-дневен срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове, поради изключителни обстоятелства по смисъла на цитираната разпоредба, не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заедно с мотивите към него, е публикуван на 22.04.2023 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.
В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил заедно с мотивите към него, е публикуван на  22.04.2023 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.
В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за организация и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на  22.04.2023 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.
В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за организация и безопасността на автомобилното движение на територията на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 51

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт