ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
НОВИНИ

НОВИНИ (703)

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество заедно с мотивите към него, е публикуван на 13.02.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 14-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4, предл. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на 13.02.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 14-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4, предл. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на мостните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил (Приета с Решение №765/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 971/25.08.2011 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 174/20.12.2012 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 194/31.01.2013 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 307/30.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение №537/30.12.2013 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение №605/27.02.2014 г. на ОбС- Кюстендил, доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 895/27.11.2014 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 927/29.12.2014 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 986/26.02.2015 г. на ОбС Кюстендил; изм и доп. с Решение 1050/30.04.2015 г. на ОбС Кюстендил; изм и доп. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС № Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 384/26.01.2017 г. на ОбС Кюстендил изм. и доп. с Решение № 481/25.05.2017 г. на ОбС Кюстендил; изм. с Решение № 115/03.07.2017 г. на КАС по адм. д. № 85/2017 г., в сила от 02.08.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 550/31.08.2017 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 621/30.11.2017 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 654/29.12.2017 г. на ОбС Кюстендил; изм. с Решение № 220/15.12.2017 г., доп. с Определение № 29/2018 г. на КАС по адм. д. № 231/2017 г., в сила от 01.02.2018 г.; изм. и доп с Решение № 947/28.12.2018 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с. Решение № 986/28.02.2019 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 122/30.04.2020 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 367/25.02.2021 г. на ОбС - Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС- Кюстендил, изм. с Решение № 655/24.02.2022 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС- Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 863/27.10.2022 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 931/15.12.2022 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 958/26.01.2023 г. на ОбС- Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 1023/30.03.2023 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС Кюстендил, изм и доп. с Решение № 1088/25.05.2023 г. на ОбС- Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 1146/26.07.2023 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 64/31.01.2024 г. на ОбС Кюстендил), заедно с мотивите към него, е публикуван на 13.02.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 14-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4, предл. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на Наредба за символиката и отличията на община Кюстендил и мотиви към него. Проектът и мотивите към него.

Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на Община Кюстендил или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на Общински съвет – Кюстендил в 30  дневен срок от настоящата публикация.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане  на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил (приет с Решение № 190/31.01.2013 г. и изменен и допълнен с Решение №237/22.02.2013 г., Решение № 588/06.02.2014г. и Решение № 62/30.01.2020 г.  от заседание на Общински съвет Кюстендил). Проектът и мотивите към него.
Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Правилника на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 3 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение на НОАМТЦУТОК. Проектът и мотивите към него.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение на НРПУРОИ. Проектът и мотивите към него.
Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на НОБАДТОК. Проектът и мотивите към него.
Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

Уведомяваме ви, че на 28.03.2024 г. 11:00 часа в Заседателната зала на община Кюстендил ще се проведе обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда и доклад за оценка на степента на въздействието върху защитените зони на инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония.
Възложител : ДП “Национална компания железопътна инфраструктура“
Докладът за оценка на въздействието върху околната среда и докладът за оценка на степента на въздействието върху защитените зони , с всички материали и приложения към тях,  са на разположение за запознаване, в периода от 10.02.2024 до 28.03.2024 г. на официалната страница на община Кюстендил, и в стая №23 в сградата на община Кюстендил, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с провеждането на Първия национален джамалджийски фестивал “Джамала“ 2024 г. в гр. Кюстендил,  на  10.02.2024г./събота/, със Заповед РД-00-224/02.02.2024г. на Кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов за времето от 07.00 ч. до 20.30 ч. е въведена временна организация за безопасност на движението за МПС в периметъра от улиците
 „Цар Симеон“, „Ивайло“, „Евлоги Георгиев“, „Цар Асен I“, „Христо Смирненски“, „Пейо Яворов“, „Демокрация“, “Цар Михаил“, „Мориц Леви“,  „Неофит Рилски“, „Битолска“, „Родопи“ и находящите се в периметъра обществени паркинги.    
Временната организация на движението не важи за участниците във фестивала.                                                                                                                                          

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт