ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
НОВИНИ

НОВИНИ (706)

С Решение № 792/24.02.2011 г. на Общински съвет – Кюстендил, предварително съгласувано с областния управител на Област с административен център гр. Кюстендил, 21-ви март е обявен за празничен и неприсъствен ден, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ СЕ ОТНАСЯ ДО РАБОТЕЩИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТИТУЦИИ /АДМИНИСТРАЦИИ/ И ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ СОФИЯ ИЛИ ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО, КОИТО СЕ НАМИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, И Е ПОЧИВЕН ДЕН ЗА ТЯХ.
РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ ПРОИЗВЕЖДА ПРЯКО ДЕЙСТВИЕ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА И НЕ Е НЕОБХОДИМО ИЗДАВАНЕТО НА ЗАПОВЕД ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТИТУЦИИ /АДМИНИСТРАЦИИ/ И ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 03.03.2024г. /неделя/

Кюстендил – гр. София –  06:15 ч.; 08:30 ч.;10:00 ч.; 11:00 ч.; 13:40 ч.; 15:00 ч. 15:30 ч.;   17:00 ч.
гр. София  – Кюстендил – 07:30 ч.; 08:00 ч.;9:30 ч.; 11:45 ч.;12:30 ч.; 14:30 ч.; 15:45 ч.;  17:15 ч.

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 04.03.2024г. /понеделник/

Кюстендил – с. Гюешево – Кюстендил – 11:20 ч.
Кюстендил – с. Гюешево – с. Преколница – Кюстендил: 07:35 ч.; 17:20 ч.
Кюстендил – с. Катрище – Кюстендил – 07:10 ч.; 09:00 ч.; 11:15 ч.;13:40 ч.;17:15 ч.
Кюстендил – с. Берсин   – Кюстендил  – 07:40 ч.; 14:10 ч.; 17:45ч.
Кюстендил – с. Лозно – Кюстендил – 08:10 ч.; 11:40 ч.; 15:20 ч.
Кюстендил – с. Грамаждано – Кюстендил – 09:35 ч.; 12:15 ч.; 17:10 ч.
Кюстендил – с. Слокощица – Кюстендил – 08:30 ч.; 11:35 ч.; 14:35 ч.; 17:05 ч.
Кюстендил – с. Жабокрът – с. Гирчевци – с. Търновлак – с. Багренци – с.
П. Чифлик – Кюстендил – 08:55 ч.;14:10 ч.
Кюстендил – с. П. Чифлик – с. Търновлак – с. Багренци – с. Гирчевци –
с. Жабокрът – Кюстендил – 12:10 ч.; 17:10 ч.
Кюстендил – с. Богослов – Кюстендил – 09:20 ч.; 11:50 ч.
Кюстендил – с. Горна Брестница – Кюстендил – 09:00 ч.;  13:30 ч.
Кюстендил – гр. Дупница – 07:40 ч.; 13:40 ч.; 15:20 ч.; 17:00 ч.
гр. Дупница – Кюстендил – 09:20 ч.; 13:40 ч.; 15:20 ч.; 18:00 ч.
Кюстендил – с. Скриняно – Кюстендил – 07:10 ч.; 11:00 ч.; 14:15 ч.
Кюстендил – с. Горановци – Стенско – 07:40 ч.; 11:30 ч; 14:00 ч.
Кюстендил – с. Раждавица – Кюстендил – 10.00 ч. 12:00 ч.
Кюстендил – с. Раждавица  (през Шипочано и Дворище) – 14.00 ч.;
Кюстендил – гр. Благоевград – 10.00 ч.
гр. Благоевград – гр. Кюстендил –  13.00 ч.
Кюстендил – гр. София –  06:15 ч.; 08:30 ч.;10:00 ч.; 11:00 ч.; 13:40 ч.; 15:00 ч. 15:30 ч.;   17:00 ч.
гр. София  – Кюстендил – 07:30 ч.; 08:00 ч.;9:30 ч.; 11:45 ч.;12:30 ч.; 14:30 ч.; 15:45 ч.;  17:15 ч.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 8, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, обявявам Картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2024 г.може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество заедно с мотивите към него, е публикуван на 13.02.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 14-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4, предл. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на 13.02.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 14-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4, предл. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на мостните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил (Приета с Решение №765/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 971/25.08.2011 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 174/20.12.2012 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 194/31.01.2013 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 307/30.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение №537/30.12.2013 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение №605/27.02.2014 г. на ОбС- Кюстендил, доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 895/27.11.2014 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 927/29.12.2014 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 986/26.02.2015 г. на ОбС Кюстендил; изм и доп. с Решение 1050/30.04.2015 г. на ОбС Кюстендил; изм и доп. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС № Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 384/26.01.2017 г. на ОбС Кюстендил изм. и доп. с Решение № 481/25.05.2017 г. на ОбС Кюстендил; изм. с Решение № 115/03.07.2017 г. на КАС по адм. д. № 85/2017 г., в сила от 02.08.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 550/31.08.2017 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 621/30.11.2017 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 654/29.12.2017 г. на ОбС Кюстендил; изм. с Решение № 220/15.12.2017 г., доп. с Определение № 29/2018 г. на КАС по адм. д. № 231/2017 г., в сила от 01.02.2018 г.; изм. и доп с Решение № 947/28.12.2018 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с. Решение № 986/28.02.2019 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 122/30.04.2020 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 367/25.02.2021 г. на ОбС - Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС- Кюстендил, изм. с Решение № 655/24.02.2022 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС- Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 863/27.10.2022 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 931/15.12.2022 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 958/26.01.2023 г. на ОбС- Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 1023/30.03.2023 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС Кюстендил, изм и доп. с Решение № 1088/25.05.2023 г. на ОбС- Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 1146/26.07.2023 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 64/31.01.2024 г. на ОбС Кюстендил), заедно с мотивите към него, е публикуван на 13.02.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 14-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4, предл. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на Наредба за символиката и отличията на община Кюстендил и мотиви към него. Проектът и мотивите към него.

Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на Община Кюстендил или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на Общински съвет – Кюстендил в 30  дневен срок от настоящата публикация.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане  на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил (приет с Решение № 190/31.01.2013 г. и изменен и допълнен с Решение №237/22.02.2013 г., Решение № 588/06.02.2014г. и Решение № 62/30.01.2020 г.  от заседание на Общински съвет Кюстендил). Проектът и мотивите към него.
Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Правилника на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 3 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение на НОАМТЦУТОК. Проектът и мотивите към него.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение на НРПУРОИ. Проектът и мотивите към него.
Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт