ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
НОВИНИ

НОВИНИ (703)

-    Имот с индентификатор 61457.20.25- площ -31541 кв.м  
-    Имот с индентификатор 61457.19.8- площ- 30421кв.м
-    Имот с индентификатор 61457.29.47- площ-87486  кв.м
-    Имот с индентификатор 61457.30.27- площ-118424 кв.м
-    Имот с индентификатор 61457.27.12- площ- 45343кв.м
-    Имот с индентификатор 61457.21.20- площ-30835 кв.м
-    Имот с индентификатор 61457.21.21- площ- 29570 кв.м
-    Имот с индентификатор-61457.23.24 площ-134762 кв.м
-    Имот с индентификатор-61457.25.56 площ- 127301 кв.м
-    Имот с индентификатор 61457.22.1 площ- 155090 кв.м

Моля, да представите Вашите оферти с детайлно описани всички условия до 17:00ч. на 21.08.2023г., в запечатан плик в деловодството на община Кюстендил.

Предложенията ще бъдат отворени в 10:00ч. на 22.08.2023г. в залата на община Кюстендил, в присъствието на  упълномощени представители на участниците.

 

Споделете в социалните мрежи:

 На този ден по целия свят се организират публични събития и кампании, насърчаващи участието на младите във вземането на важни решения във всички области на обществения живот.

В Община Кюстендил денят ще бъде отбелязан като младежите на възраст от 15 до 29 години могат да посетят безплатно културните институции на територията на община Кюстендил – Художествена галерия и всички музеи.

 

Споделете в социалните мрежи:

Въпреки разговорите с министър председателя Гълъб Донев и министъра на енергетиката Росен Христов до момента не са постъпили данни за отмяна на решението на Министерски съвет, публикувано в ДВ бр.17/21.02.2023г., с което се дава разрешение за откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ „Здравков дол“, разположена на територията на общини Кюстендил и община Трекляно.
Не можем да допуснем заплаха за здравето и живота на жителите на община Кюстендил и за това организираме подписка против провеждането на процедури по издаване на разрешения за търсене, проучване и добив на метални полезни изкопаеми и сключване на договори за концесия за добив на полезни изкопаеми на територията на община Кюстендил.
Събраните подписи ще бъдат внесени на сесията на Общински съвет Кюстендил на 31.08.2023г. и ще се предложи декларация, която ще бъде съгласувана с всички парламентарни групи. След гласуваната подкрепа декларацията и подписката ще бъдат изпратени до Министерство на енергетиката и ресорната комисия в Народното събрание.

Уважаеми съграждани, всеки, който иска да се противопостави на заплахите за живота и здравето си, от добива  на метални полезни изкопаеми може да положи подпис във:
- Сградата на община Кюстендил
- Сградата на Местни данъци и такси
- На касата на киносалона  в Общински театър- Кюстендил
- Сграда на НЧ „Братство“
- Двете общински поликлиники
- Спортен комплекс „Осогово“ (при охраната на главния вход)
- В кметствата на селата (от съботния ден)
- Автогара Кюстендил
- Всички общински предприятия

Благодарим Ви за подкрепата!

Споделете в социалните мрежи:

12 АВГУСТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА ЖИВА БИБЛИОТЕКА И ЗАБАВНИ ИГРИ

 

 

 

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Кюстендил за 2022 година. Поради късното приемане на Закона за държавния бюджет за 2023 г., който е обнародван в Държавен вестник на 01.08.2023 г. и водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за нашата община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, Кмета на общината Ви кани да участвате в общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2023 г.

Публичното обсъждането ще се проведе на 11.08.2023 г. (петък) от 12:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1.

Проектът за бюджет на община Кюстендил за 2023 г. и проектът на Поименен списък на капиталовите разходи по бюджета за 2023 г., както и проекта за бюджет на кметствата са обявени на официалната страница на Общината на 03.08.2023 г. за запознаване на заинтересованите страни и  може да изтеглите от тук.

Доклад към Проекто-бюджета на Община Кюстендил за 2023 година 

За желаещите да вземат участие в публичното обсъждане, които нямат възможност да присъстват в залата, ще бъде създадена възможност за участие и чрез платформа за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност – ZOOM, която може да бъде изтеглена от следния линк: https://zoom.us/
За участието Ви е необходимо да отворите посочения по-долу линк и да въведете ID и Passcode.   

https://us06web.zoom.us/j/82152522087?pwd=U2NMU3IyUWJnZTgrbEpCQkJ5d0ZhQT09

Meeting ID: 821 5252 2087
Passcode: 905220
За ефективното Ви включване в дискусията е необходимо да имате инсталиран на електронното Ви устройство микрофон, желателно е  наличието и на камера.


Вашите писмени мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2023 на Община Кюстендил можете да направите до 17:00 ч. на 11.08.2023  г. в деловодството на Общината, на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или по време на публичното обсъждане, като всеки, който желае, може да се включи с видео разговор в публичното обсъждане или да изкаже своето мнение писмено чрез чата на платформата.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил продължава да изпълнява програма „Топъл обяд в Община Кюстендил“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. съфинансирана от Европейски социален фонд плюс на Европейския съюз, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, която  стартира от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г. или общо 755 работни дни и ще обхване 300 лица от целевите групи.

Стойността на проекта е 826 272,00 лв.
Проекта се финансира по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. съфинансирана от Европейски социален фонд плюс на Европейския съюз
С изпълнението на проект „Топъл обяд Община Кюстендил“, ще се постигне основната цел, а именно справяне с материалните лишения чрез предоставяне на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.    

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

ТОПЛИЯТ ОБЯД  ВКЛЮЧВА :
СУПА,  ОСНОВНО ЯСТИЕ,  ХЛЯБ И ПОНЕ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО ДЕСЕРТ

Потребителите на  горе цитираната помощ ще получават и безвъзмездна подкрепа за социално включване, в лицето на социален работник.
Социални работници на КСУ ще предоставят през целия период на изпълнение на проекта следните съпътстващите мерки за целевата група:
- закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези на финансиращата програма;
- консултации за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
- консултации за ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене и др.;
- други консултации, съобразно конкретни потребности на лицата от целевата група.
Потребителите ще  получават  помощта - БЕЗВЪЗМЕЗДНО.

Целевите групи, които могат да се възползват от услугата са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Желаещите да получават топъл обяд следва да подадат следните документи:
1.Заявление – декларация по образец /Приложение 1/;
2.Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация – 2 бр. /Приложение 6/;
3.ЕР на ТЕЛК/НЕЛК /ако е приложимо/;
4.Удостоверение/служебна бележка или друг документ от детско или учебно заведение, че детето не ползва безплатен обяд /ако е приложимо/.

Желаещите и отговарящи на критериите да бъдат включени за участие в програмата ще се извършва чрез социалните работници към Комплекс за социални услуги- Кюстендил.
Програмата предвижда да бъдат обхванати 300 лица, като до момента все още има свободни места. Продължава прием на документи за социалната услуга „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ „ и издирване на лица с голяма степен на уязвимост и лишения.

Кандидатите за потребители могат да потърсят съдействие за включване в програмата  на тел. 078550473, 078552037, както и в  Общинска социална трапезария, с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“, Павилион №2 от понеделник до петък от 08.00 до 17.00 часа., Общинска поликлиника каб. №119 ет.1 от понеделник до петък от 08.00 до 17.00 часа.
Моля, ако имате познати в нужда да се свържете с нас.
 
Всяко подадено заявление подлежи на проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил за принадлежност към допустимите целеви групи.

Споделете в социалните мрежи:

Нa 31.07.2023г. след 21:00 часа на територията на Община Кюстендил ще се извърши масова обработка срещу имаго /възрастни форми/ на комари, от фирма „ДДД-1“ ООД.

От фирмата уведомяват собствениците на пчелни кошери, да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите си по време на мероприятията и 24 часа след тях.

Обработката ще се осъществи с помощта на специализирани генератори за топъл аерозол, с голям дебит от ново поколение, монтирани на високо проходими автомобили.

Внимание!

Генераторите възпроизвеждат гъст бял дим, който прониква на местата, в които се укриват вредителите. Гражданите следва да затворят своите прозорци, за да предотвратят навлизането на дима в домове им!

Площите ще бъдат третирани с препарат Цитрол 10/4 УЛВ, а карантинния период е 24 часа.

При неблагоприятни метеорологични данни, планираната обработка ще бъде извършена на следващия работен ден.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил и „Център за услуги за ранно детско развитие“,
 във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С06 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.
имат удоволствието, да Ви поканят на

ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ
Заповядайте на 28 юли 2023 г. от 10 ч. в залата на Община Кюстендил.
В рамките на събитието ще бъдат представени услугите, целите и постигнатите резултати по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”.

Каним Ви, най-сърдечно да присъствате на събитието!

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на  територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 19.06.2023 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове  няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги   на територията на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт