ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
НОВИНИ

НОВИНИ (706)

В периода от 09 до 11 октомври 2018 г. в Парк хотел „Кюстендил“, гр. Кюстендил, ще се проведе Петата информационна работна среща в изпълнение на Дейност 6 (Информиране и публичност), по проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01.
Националната срещата ще се проведе с участието на представители от всички 28 области партньори по проекта  /администратор по проекта; началник на ОЕПГ и социален работник/, както и членове на Консултативния експертен съвет, сформиран по проекта и представители на Националния екип.

Програмата на срещата включва - обобщение на изпълнението на заложените в Проекта дейности до момента и предстоящи задачи; преглед на изпълнението на Плана за развитие на приемната грижа в страната 2017-2018 г.

Ръководителя на проекта Огнян Христов е заложил теми свързани със супервизии и обучения на специалисти по социална работа и приемни родители. За същността, принципите, целите и практиките на процесите по обучение и супервизии, както и за връзката между тях, са поканени да споделят своя професионален опит представители на Сдружение „Дете и пространство“ в лицето на Весела Банова и Блага Банова.

 

Община Кюстендил в качеството си на партньор по проект „Приеми ме 2015”-BG05М9ОР001-2.003-0001-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и съгласно Актуализиран План за развитие на социалната услуга „Приемна грижа” за периода 2017/2018г. провежда

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Информационната кампания има за цел да популяризира социалната услуга сред населението от Община Кюстендил и да информира обществеността за същността на приемната грижа, реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаване на кандидатите, както и целта на настаняване на дете в приемно семейство.
Цел на програмата за провеждане на информационна кампания е нов прием на приемни семейства на територията на Община Кюстендил както следва:
•    Кюстендил- 12 броя приемни семейства за:
-    деца с увреждане и за предоставяне на заместваща приемна грижа на деца с увреждания- 3 бр. приемни семейства;
-    деца от 0 до 3 години – 3 приемни семейства;
-    деца от 3до 10г.- 2 приемни семейства;  
-    деца над 10 г. - 2 приемни семейства;
-    деца с проблеми в поведението-1 приемно семейство;
-    доброволни приемни семейства-1 приемно семейство.

Информационната кампания е с продължителност в зависимост от постигнатите резултати и/или до приключване на проект „Приеми ме 2015”-BG05М9ОР001-2.003-0001-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. до 31.01.2020г.

 

Потребностите за община Кюстендил от набиране на нови приемни семейства и  планираните брой и вид приемни семейства са съобразени с потенциалните потребители  на услугата „приемна грижа” и общинската програма за закрила на детето.
На територията на община Кюстендил за 2018г. е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства за:
•    деца с увреждане и за предоставяне на заместваща приемна грижа на деца с увреждания- 3 бр. приемни семейства;
•    деца от 0 до 3 години – 3 приемни семейства;
•    деца от 3до 10г.- 2 приемни семейства;  
•    деца над 10 г. - 2 приемни семейства;
•    деца с проблеми в поведението-1 приемно семейство;
•    доброволни приемни семейства-1 приемно семейство.

Приемните семейства и кандидатите за приемни семейства на територията на община Кюстендил могат да се свържат със социалните работници от областния екип по приемна грижа.
Адресът на областния екип по приемна грижа е:
гр. Кюстендил, ул. Яворов 6, Общинска поликлиника, каб.220
Телефон за връзка: 078/550028; 0882 885101; 0888 919 558

 

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ

 
Всяко дете има нужда да бъде обичано, но понякога, поради различни затруднения и проблеми, биологичните родители не могат да дадат тази любов.
Съвременното общество е съзряло и осъзнава необходимостта от хармонично развитие на всяка личност, предлагайки алтернатива на домовете за деца лишени от родителски грижи, в лицето на приемни семейства.
Мярката за закрила на дете - "настаняване в приемно семейство" се осъществява чрез социалната услуга "приемна грижа". Доставчик на услугата е Община Кюстендил.
Община Кюстендил  изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 2015" в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата "Приемна грижа" на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Приемната грижа може да бъде:
Доброволна - семействата полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за издръжката на децата;
Професионална - семейства и лица, които приемат грижата за децата като свое професионално призвание.
Професионалните приемни семейства сключват договор с кмета на Община Кюстендил. На тях, освен средства за издръжката на детето, се изплаща и трудово възнаграждение. Размерът му се определя от броя на настанените деца и е обвързан с минималната работна заплата.
Всеки кандидат за приемен родител е необходимо да потърси съдействие и информация от Областния екип по приемна грижа. На кандидатите за приемно семейство се предоставя информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбор и утвърждаване на приемните семейства, както и за същността и целите на настаняване на дете в приемно семейство.
Кой може да стане приемен родител?
Кандидатите за приемни родители трябва да са дееспособни, без правни ограничения, да са психически и физически здрави лица. Кандидатът за приемен
родител трябва да е готов да приеме в семейството си дете, което се нуждае от грижи и възпитание; да си партнира с много хора - социални работници, учители, психолози и биологичните родители на детето, когато това е в негов интерес;  да притежава лични качества за полагане на приемна грижа, които са комплексни. Но най-важна е обичта към децата. Oценява се родителски капацитет - това е способността на лицето, полагащо грижи за дете, да разбира, разпознава и отговаря по подходящ начин на нуждите на детето; опит с деца и представи за отговорно родителство.От значение са отговорността, толерантността, търпението, умението на лицето да общува с деца и да успява да намира общ език с тях; осигури добри възможности за отглеждане на детето; да е сигурен в решението си; да приеме детето такова, каквото е; да се въоръжи с много търпение и обич.
Кандидатите за приемно семейство преминават процедура за оценяване и обучение. Част от процеса на оценяване е обучението на кандидатите, което включва най-малко 36 часа по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за всички кандидати.
Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Същата се осъществява чрез обучение с продължителност най-малко 24 часа.

 

 

Споделете в социалните мрежи:

   Във връзка с инициативата на Българска асоциация „Спорт за всички“ за популяризиране здравословния начин на живот, отворена през целия месец октомври, за поредна година Община Кюстендил ще се включи в отбелязването на световния ден на ходенето. Това е спортно събитие от календара на Международната асоциация спорт за всички /ТАФИСА/. Тя има за цел да популяризира здравословния начин на живот чрез практикуване на най-лесно достъпната и естествена физическа активност – ходенето.
   Проявата е част от Общински спортен календар за 2018 г. Съвместно с ОДК, ТД „Осогово“ и клуб на спортиста ветеран сме планували походи, които са с различна трудност и продължителност, с цел същите да бъдат достъпни за всички желаещи, без ограничение във възраст, пол, ниво на физическа подготвеност, както и за хора в неравностойно положение.
   От Община Кюстендил и Българска асоциация „Спорт за всички“ са осигурени поощрителни награди за участие, които ще бъдат разпределени чрез томбола.

МАРШРУТИ ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ХОДЕНЕТО - октомври 2018 може да видите тук.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил, съвместно с Министерство на отбраната, Националната гвардейска част и Клуб за военно-исторически реконструкции „Братя по оръжие“, организират военно-историческата реконструкция от Втората световна война „Операция Деве Баир – 8-14.IX.1944г“, която ще се проведе на 6 октомври 2018г (събота) от 12:00 часа в района 200 м. северно от село Гюешево, Община Кюстендил, в подножието на Деве Баир.

 В нея ще вземат участие над 100 доброволци, както и много рядка оригинална бойна техника от Втората световна война - мотоциклети, бойни коли, артилерия. По повод 130 години от създаването на Български Държавни Железници и за събитието, „Холдинг БДЖ“ ЕАД предоставят автентична влакова композиция с парен локомотив от 1935г., с която българската армия ще пристигне на гара Гюешево в 11:00 часа.

Военно-историческата възстановка „Операция Деве Баир – 8-14.IX.1944г “ се организира по повод 74 години от героичните боеве на 9-ти пехотен Пловдивски полк, успял да предотврати нахлуването на немските войски през държавната граница към град Кюстендил.

        

Споделете в социалните мрежи:

     Пищни костюми, прекрасна музика, страстни танци под звуците на десетки кастенети в ръцете на танцьорите – една приказна история, разказана без думи, живот, изживян чрез великолепни танци – това ще видят всички любители на горещите ритми, благодарение на най-добрите фламенко танцьори в света, които ще стъпят на кюстендилска сцена на 16 октомври 2018 от 19:00 часа в голямата зала Общински драматичен театър – Кюстендил.

Кюстендил е част от Балканското турне на Фламенко компанията  „Ecos“, което включва 7 държави: България,  Гърция,  Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания и продължава от края на юли до края на ноември 2018 г.

Фламенко компания „Ecos“ заема централно място в кубинската музикална танцова панорама. Основана е в Куба през 1999 г. от опитна група танцьори и музиканти. Принадлежи към танцовия център "Хавана" на Националния съвет по сценични изкуства към Министерството на културата на Куба.

„Екос“ участват в няколко международни събития като Фестивални храмове в Абу Даби 2012, Фестивал на изкуствата Кувейт 2013, турне - шест месеца, Анталия, Турция 2017 и най-важните театри в страната.

Всеки, който желае да се потопи в магията на латино музиката, може да си закупи билети от касата на Общински драматичен театър – Кюстендил на цена от 8, 10 и 12 лв.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил и Института по земеделие – гр.Кюстендил организират ежегодния “Празник на плодородието” на 29-30 септември 2018, който представя изобилието на плодородния кюстендилски край, наричан “Овощната градина на България”.
На площад “Велбъжд” и в градината пред Община Кюстендил посетителите ще се насладят на живописно аранжирани маси от местните производители, читалища, детски градини, институции  и организации, както и на  произведенията на художници и занаятчии от цяла България.
“Празникът на плодородието” има конкурсен характер с награди за най-добро и атрактивно представяне на участниците. На 29 септември от 12:00 часа са организирани конкурси за „Най-голяма ябълка”, „Най-красиво аранжиран щанд”, „Плодове и зеленчуци характерни за кюстендилския край“, „Карнавал на плодородието“ и „Атрактивни зони и масови занимания”, с което се насърчава представянето на атрактивни и впечатляващи произведения на изкуството. През годините са отличавани плодове и зеленчуци с изключителни размери – картоф, тежащ  1,300 гр. (с.Жабокрът), чушка с дължина 41 см (с.Ябълково), лук  - 950 гр. (с.Багренци), ябълка – 645 гр.(с.Таваличево).
Празничната програма включва изпълнения на детско-юношески певчески и танцови състави от Кюстендил и София.
Кулминацията на празника е от 20:00 часа на площад „Велбъжд“ , когато всички гости и жители на града на град Кюстендил ще имат възможността да се насладят на грандиозния театрално-фолклорен спектакъл „Осмото чудо“, представен от  Национален ансамбъл "Българе".
На 30 септември от 11:00 часа за първи път ще стартират открити тренировки на всички спортни клубове на територията на Община Кюстендил и атрактивни спортни игри с плодове и зеленчуци - клякане с касетка с ябълки, белене на картофи, пренасяне на вино, наливане в дамаджани и много други, които ще бъдат с награден фонд, осигурен от Община Кюстендил.
Двудневната празнична програма е подходяща за деца и родители,  гости и ценители на екологичната и богата кюстендилска продукция.

 

         

 

                                                                             

Споделете в социалните мрежи:

На 29 септември 2018 година от 10:30 часа в градинката пред паметника на загиналите в Балканските войни и Първа световна война, ще бъдат открити паметни плочи, дарени на Община Кюстендил от достойният родолюбец, щедрият дарител и водещ специалист в областта на онкохирургията проф. д-р Иван Гаврилов.

Тържествената церемония ще започне с молебен за упокоение на починалите кюстендилци в Първата световна война.

След откриването на мемориалните плочи ще бъдат раздадени 400 порции осветено ястие в памет на загубилите  живота си наши съграждани във военните действия.

От 20:00 часа на площад „Велбъжд“ всички гости и граждани на град Кюстендил ще имат възможността да се насладят на грандиозния театрален  фолклорен спектакъл „Осмото чудо“ представен от  Национален ансамбъл "Българе", със специалното участие на холивудската знаменитост Бен Крос.

Споделете в социалните мрежи:

 Във връзка с Административен договор BG05М9ОР001-2.005-0032-С01 за изпълнение на проект „Равни възможности” по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и открит по проекта на 03.09.2018 г.  „Център за активно включване” с адрес гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов” 33А, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на потребители за „Център за активно включване” за ползване на следните услуги:

 Услуга "Социална и психологическа подкрепа"

  • Услуга "Мотивационно и професионално консултиране"
  • Услуга "Индивидуална и групова подкрепа"
  • Услуга "Социален асистент"
  • Услуга "Трудова заетост в ЦАВ"                                                                                                                                 

 От 17.09.2018 г. започва прием на документи за потребители и социални асистенти. Документите за кандидатстване са по образец на проекта. За допълнителна информация тел. 0882 885 392 – Г-жа Годинова, социален работник в „Център за активно включване”.

Повече информация и документи за кандидатстване може да намерите тук и тук;

Споделете в социалните мрежи:

На 14.09.2018 година от 14:00 часа в Килийното училище ще бъдат наградени учениците, явили се на тест за общинска стипендия, проведен на 4 юли 2018 година.

 

Споделете в социалните мрежи:

   На 15 септември 2018г. от 10:00 часа ще се проведе кампанията „Да изчистим България заедно!“.
   Мястото, определено за почистване в Кюстендил, е лесопарк „Хисарлъка“ и всеки, желаещ да се включи, ще получи чувал и ръкавица.
   Община Кюстендил призовава жителите на Кюстендил, които ще се включват в инициативата с почистване на околоблоковите пространства или градинки, да оставят събрания боклук до най-близкия контейнер за битови отпадъци.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ СЕ ВКЛЮЧИ!
ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ!
ЗА ЧИСТ И ЗЕЛЕН КЮСТЕНДИЛ!

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт