ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
НОВИНИ

НОВИНИ (713)

Стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.
        Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации  на национално и регионално ниво.
        Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.
За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години включително. По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Кюстендил, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.
       Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:
-    Активност
-    Креативност
-    Толерантност
-    Ангажираност към обща кауза
-    Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
-    Ориентираност към резултати
-    Организаторски умения
-    Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
-    Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
-    Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)
      Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
-    Детето да е получило международна закрила;
-    Детето трябва да владее достатъчно добре български език , за да може да общува с всички членове на Съвета
      Кандидатури могат да подават деца в едно от посочените направления:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;                                   
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.
Ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.
       Документите на кандидатите – Формуляр и Мотивационно писмо по образец, могат да се подават на място в Деловодството на Община Кюстендил всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа, по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1 или на email:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  до 24 май 2023 г.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

WORD Файл - Приложение №1 - Формуляр за кандидатстване
WORD Файл - Мотивационно писмо
WORD Файл - Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Повече информация може да получите на http://www.sacp.government.bg/

 

Споделете в социалните мрежи:

Военно окръжие II степен – Кюстендил, Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България, са обявени 250 длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.

Кандидатите с постоянен адрес в област Кюстендил подават документи във Военно окръжие II степен – Кюстендил, адрес: гр. Кюстендил, ул. „Добруджа“ № 2 А в срок до 28 април 2023 година.

На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани , които отговарят на следните изисквания:

    Да имат завършено най-малко основно образование.
    Да са годни за служба в доброволния резерв.
    Да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв.
    Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
    Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
    Да нямат друго гражданство.
    Да не навършват 40 години в годината на кандидатстване.
    Да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

    За времето на срочната служа в доброволния резерв резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание.
    Срочната служба в доброволния резерв започва на 7 септември 2023 г. и се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца.
След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв, българските граждани могат да бъдат приети на военна служба без провеждане на конкурс.

 

Споделете в социалните мрежи:

От 13 до 19 март в Европа се отбелязва Седмицата на информираността за мозъка. През този период, съвместно с Асоциация за инсулт и афазия, с която общината ни наскоро подписа споразумение за сътрудничество, ще ви информираме за различни иновации, изследвания и любопитни факти свързани с най-мистичния орган в човешкото тяло.
Предстои да се фокусираме върху значението на изследванията при инсулт.
Повече информация за събитието може да прочетете тук

Споделете в социалните мрежи:

Кампанията се провежда под мотото: „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“ и има за цел 70% увеличение на събраните рециклируеми отпадъци

Община Кюстендил и Екопак България започват съвместна кампания „Градска рециклиада“, с мисията да спасят стотици тонове отпадъци от природата и да осигурят животоспасяваща първа помощ при внезапен сърдечен арест. Това е най-мащабната и първа по рода си подобна инициатива, която се провежда в 14 общини в България от март до декември 2023 г. под мотото: „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“

Целта на организаторите е да увеличат с поне 70% събираемостта на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове на територията на общината за периода от март до декември 2023 г. спрямо същия период на миналата година. Ако целта бъде постигната или надмината, ЕКОПАК ще осигури възможност за животоспасяваща първа помощ при сърдечен арест, от която могат да се възползват всички граждани на Община Кюстендил. При успешен резултат от кампанията ще бъдат поставени един или няколко автоматични дефибрилатора на подходящи обществени места в града.

Незабавно оказаната първа помощ в първите 3 минути след сърдечен арест многократно повишава шансовете за оцеляване и може да спаси човешки живот.
В България от внезапен сърдечен арест загиват повече от 10 хиляди човека годишно - 10 пъти повече отколкото в автомобилни катастрофи, пожари и природни бедствия взети заедно! Автоматичните дефибрилатори са често срещани по обществени места в много европейски градове. Те са създадени, за да може всеки, който стане свидетел на внезапен сърдечен арест, да може да окаже животоспасяваща първа помощ и да помогне на човек в нужда.  

От март до декември 2023 г. Община Кюстендил и ЕКОПАК ще организират редица инициативи, с които да ангажират граждани, бизнес, училища и детски градини да се включат в кампанията. През март и април ще стартират еко-състезания в учебни заведения – училища и детски градини. Отделно, с подкрепата на Община Кюстендил ще бъде създадена организация за предаване на пластмасови бутилки и кенове от заведения за бързо хранене, кафета, фитнеси, граждани и други. Актуална информация за предвижданите активности във всяка община ще бъдат обявявани своевременно на https://www.ecopack.bg/bg/GR/kustendil-gradska-recikliada и на уебсайта на Общината.
За целите на кампанията се отчитат всички количества, събрани от всички състезания, инициативи, пунктове за събиране, организирани от общината , както и

 

тези, събрани през системата от контейнери за разделно събиране на Екопак България.


„Вярвам, че заедно ще успеем не само да върнем отпадъците в цикъла на производство, но и да помогнем да бъде спасен човешки живот в случай на нужда. Надявам се с помощта на тази кампания разделното събиране да се превърне в навик на повече граждани и домакинства и ефектът от нея да продължи напред в годините. Убеден съм, че тези минимални цели, които си поставяме, ще бъдат не само постигнати, но и многократно надминати с общи усилия.“, заяви Александър Урманов, изпълнителен директор на ЕКОПАК България.

Използваните пластмасови бутилки и алуминиеви кенове могат да бъдат 100% рециклирани, ако, обаче, бъдат разделно събрани. За съжаление много често тези отпадъци попадат в смесения битов отпадък и стигат до общинското депо или остават да се разлагат стотици години в природата. Целта на кампанията „Градска рециклиада“ е да повиши разделното събиране на тези два типа отпадъци, за да помогне за изпълнението на заложените в българската и европейската нормативна база амбициозни цели и задължения. Тази инициатива ще бъде от полза и за намаляване на обема отпадъци, които попадат на общинските депа за битова смет и запазването на средата, в която живеем по-чиста и красива за по-дълго време.

ЕКОПАК е най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България. Организацията създава и управлява системи за разделно събиране в над 87 общини, използвайки трицветната система от контейнери и е основен доставчик за рециклираща индустрия в страната. През 2022 година организацията е събрала и предала за рециклиране близо 120 000 тона пластмасови, стъклени, метални и хартиени отпадъци от опаковки. Тези материали се превръщат в нови опаковки, дрехи, мебели, чанти или чували и отново влизат в употреба и така спестяват природни ресурси и намаляват отпадъците, които оставяме след себе си.


За повече информация:
Ива Стефанова
Мениджър „Връзки с обществеността, комуникации и регулации“
ЕКОПАК България
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
тел: 0894361195

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Кюстендил. Проекта и мотивите към него може да видите тук

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Правилника на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1.
Срокът за провеждане на обществени консултации е 30 дни  от публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги в Община Кюстендил е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и включването им в Националната карта на социалните услуги.
Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Кметът на Община Кюстендил организира публично представяне на Анализа на потребностите и обсъждане на Предложението за планирането в Община Кюстендил на социалните услуги на общинско и областно ниво.
На основание чл. 42, ал.1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Кюстендил публикува Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата на общината за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се бъдат депозирани в срок до 06.04.2023 г., в деловодството на Община Кюстендил или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Анализ на потребностите и Предложение за планиране в Община Кюстендил на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и включването им в Националната карта на социалните услуги можете за изтеглите от тук

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът за изменение на правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ гр. Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 20.01.2023 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове  няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги   на територията на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Обявява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/vvs-24.02.23.pdf

 

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Обявява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/objava_sks_02.2023.pdf

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Тази година кампанията с изнесените каси по селата на дирекция „Местни приходи”  към Община Кюстендил, за заплащане с 5% отстъпка на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозното средство и такса куче ще започне от 10.03.2023 г.  

 График за посещения на служителите от Дирекция „Местни приходи” на Община Кюстендил по дати и населени места за събиране на местните данъци и такси за 2023 година:

 

10.03.2023 г. / петък /                                                               
- с. Гирчевци                                                                 
- с. Нови чифлик                                                     

                                                               
13.03.2023 г. /понеделник /                                               
- с. Пиперков чифлик                                                                                            
- с. Багренци                                                                                   

- с. Слокощица                                           


14.03.2023 г. /вторник/                             

- с. Коняво                                          
- с. Горна Гращица

- с. Долна Гращица                                                    

 

15.03.2023 г. /сряда/                               
- с. Дворище                                                          
- с. Шипочано

- с. Раждавица                                                          

16.03.2023 г. /четвъртък/                                        
- с. Николичевци                                                
- с. Соволяно

- с. Радловци                                                                                                     

17.03.2023  г. /петък/                             
- с. Копиловци                                                     
- с. Шишковци                                                                                                      


20.03.2023  г. /понеделник/                             
- с. Стенско                                                     
- с. Драговищица

- с. Горановци                                                                                                         


22.03.2023  г. /сряда/                             
- с. Жиленци  

- с. Вратца

- с. Гюешево               

    

23.03.2023  г. /четвъртък/    

- с. Грамаждано  

- с. Лозно                                                

 

  24.03.2023  г. /петък/                       

- с. Таваличево        

- с. Катрище                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                             

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт