ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (323)

По проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

 

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

07.09.2022 ГОД. (СРЯДА)

1.                  

07.09.2022

Благовеста Михайлова Димова

09:00

2.                  

07.09.2022

Мариана Петрова Тодорова

09:10

3.                  

07.09.2022

Цветелина Маринова Първанова

09:20

4.                  

07.09.2022

Теодора Влериева Игнатова

09:30

5.                  

07.09.2022

Ани Ясенова Стоичкова

09:40

6.                  

07.09.2022

Венелина Николова Граховска

09:50

7.                  

07.09.2022

Ангелина Валентинова Райчева

10:00

8.                  

07.09.2022

Габриела Георгиева Георгиева

10:10

9.                  

07.09.2022

Ирина Ангелова Станкова

10:20

10.             

07.09.2022

Светлана Петрова Георгиева

10:30

11.             

07.09.2022

Силвия Любомирова Тонева

10:40

12.             

07.09.2022

Ирена Георгиева Кирилова

10:50

13.             

07.09.2022

Константина Цекова Цекова

11:00

14.             

07.09.2022

Даниела Иванова Тасева

11:10

15.             

07.09.2022

Весела Петрова Митова – Кирилова

11:20

16.             

07.09.2022

Румен Живков Иванов

11:30

17.             

07.09.2022

Ваня Миткова Горчовска

11:40

18.             

07.09.2022

Цветелина Малинова Антова

11:50

19.             

07.09.2022

Гергана Руменова Тачкова

12:00

20.             

07.09.2022

Денислав Валентинов Георгиев

12:10

21.             

07.09.2022

Албена Симеонова Илиева

12:20

22.             

07.09.2022

Диана Димитрова Веселинова

12:30

23.             

07.09.2022

Диана Даниелова Георгиева

12:40

24.             

07.09.2022

Ралица Димитрова Николова

12:50

08.09.2022 ГОД. (ЧЕТВЪРТЪК)

25.             

08.09.2022

Мирослав Любенов Методиев

09:00

26.             

08.09.2022

Кристина Христова Георгиева

09:10

27.             

08.09.2022

Станислава Николаева Янева

09:20

28.             

08.09.2022

Даниела Любчова Александрова

09:30

29.             

08.09.2022

Жулиета Кирилова Касабова

09:40

30.             

08.09.2022

Цветелина  Георгиева  Стойнева

09:50

31.             

08.09.2022

Димитрина Асенова Кирова

10:00

32.             

08.09.2022

Росица Иванова Митрева

10:10

33.             

08.09.2022

Росита  Николаева Любенова

10:20

34.             

08.09.2022

Наташа Велинова Димитрова

10:30

35.             

08.09.2022

Стефанка  Стоянова Тодорова -Любенова

10:40

36.             

08.09.2022

Венета Кирилова Спасова

10:50

37.             

08.09.2022

Настенка Асенова Илиева

11:00

38.             

08.09.2022

Невина Михалова Данчева

11:10

39.             

08.09.2022

Зоя Димитрова Милева

11:20

40.             

08.09.2022

Снежана Красимирова Чернева

11:30

41.             

08.09.2022

Мариана Райчева Янева

11:40

42.             

08.09.2022

Милена Симеонова Димитрова

11:50

43.             

08.09.2022

Ива Мирославова Иванова

12:00

44.             

08.09.2022

Йоана Георгиева Георгиева 

12:10

45.             

08.09.2022

Нели Евгениева Христова

12:20

46.             

08.09.2022

Татяна Иванова Малинова

12:30

47.             

08.09.2022

Мирела Емилова Христова

12:40

48.             

08.09.2022

Милчо Иванов Блачев

12:50

49.             

08.09.2022

Саша Георгиева Дончева

13:00

09.09.2022 ГОД. (ПЕТЪК)

50.             

09.09.2022

Галина Рилчова Димитрова

09:00

51.             

09.09.2022

Надежда Кирилова Димитрова

09:10

52.             

09.09.2022

Даниела Ананиева Венкова

09:20

53.             

09.09.2022

Елизабет Василева Боянова

09:30

54.             

09.09.2022

Десислава Василева Димитрова

09:40

55.             

09.09.2022

Рени Кирилова Колева

09:50

56.             

09.09.2022

Стефан Желязков Тодоров

10:00

57.             

09.09.2022

Биляна Емилова Йорданова

10:10

58.             

09.09.2022

Маргарита Георгиева Николова

10:20

59.             

09.09.2022

Биляна Йорданова Борисова

10:30

60.             

09.09.2022

Анна Спасова Милчова

10:40

61.             

09.09.2022

Виолета Райчова Илиева - Добринова

10:50

62.             

09.09.2022

Светлана Всилиева Николова

11:00

63.             

09.09.2022

Евелина Василева Симеонова

11:10

64.             

09.09.2022

Катя Ивайлова  Павлова

11:20

65.             

09.09.2022

Величка Гикова Петрова

11:30

66.             

09.09.2022

Соня Иванова Петрова

11:40

67.             

09.09.2022

Елена Иванова Андонова

11:50

68.             

09.09.2022

Ивелина Живкова Митева

12:00

69.             

09.09.2022

Десислава Смиленова Методиева

12:10

70.             

09.09.2022

Мирослава Радославова Христова

12:20

71.             

09.09.2022

Юлия Асенова Михайлова

12:30

72.             

09.09.2022

Катеринка Кирилова Вурбажка

12:40

73.             

09.09.2022

Валентина Асенова Илиева

12:50

74.             

09.09.2022

Снежана Живкова Панова

13.00

75.             

09.09.2022

Рени Крумова Велкова

13.10

 

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

 

КАБИНЕТ 45

 

Споделете в социалните мрежи:

По проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

 

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.                   

Мариана Петрова Тодорова

Социален работник

Отговаря на изискванията

2.                   

Цветелина Маринова Първанова

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

3.                   

Теодора Валериева Игнатова

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

4.                   

Венета Кирилова Спасова

Ромски образователен медиатор

Хигиенист

Отговаря на изискванията

5.                   

Росита  Николаева Любенова

Медицинска сестра

Отговаря на изискванията

6.                   

Ани Ясенова Стоичкова

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

7.                   

Венелина Николова Граховска

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

8.                   

Катя Ивайлова Павлова

Хигиенист

Отговаря на изискванията

9.                   

Величка Гикова Петрова

Хигиенист

Отговаря на изискванията

10.              

Соня Иванова Димитрова

Хигиенист

Отговаря на изискванията

11.              

Настенка Асенова Илиева

Ромски образователен медиатор

 

Отговаря на изискванията

12.              

Кристина Христова Георгиева

Социален работник

Педагог

Отговаря на изискванията

13.              

Снежана Красимирова Чернева

 

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

14.              

Мариана Райчева Янева

Социален медиатор

Хигиенист

Ромски образователен медиатор

Отговаря на изискванията

15.              

Цветелина Георгиева Стойнева

Педагог

Социален работник

Отговаря на изискванията

16.              

Габриела Георгиева Георгиева

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

17.              

Елена Иванова Андонова

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

18.              

Невина Михалова Данчева

Педагог

Ромски образователен медиатор

Отговаря на изискванията

19.              

Милена Симеонова Димитрова

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

20.              

Ива Мирославова Иванова

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

21.              

Ирина Ангелова Станкова

Социален работник

Отговаря на изискванията

22.              

Йоанна Георгиева Георгиева

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

23.              

Ивелина Живкова Митева

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

24.              

Нели Евгениева Христова

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

25.              

Татяна Иванова Малинова

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

26.              

Мирела Емилова Христова

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

27.              

Милчо Иванов Блачев

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

28.              

Снежана Живкова Панова

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

29.              

Светлана Петрова Георгиева

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

30.              

Галина Рилчова Димитрова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

31.              

Надежда Кирилова Димитрова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

32.              

Даниела Ананиева Венкова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

33.              

Силвия Любомирова Тонева

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

34.              

Наташа Велинова Димитрова

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

35.              

Елизабет Василева Боянова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

36.              

Десислава Василева Димитрова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

37.              

Десислава Смиленова Методиева

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

38.              

Мирослава Радославова Христова

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

39.              

Ирена Георгиева Кирилова

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

40.              

Даниела Любчова Александрова

Психолог

Отговаря на изискванията

41.              

Жулиета Кирилова Касабова

Психолог

Отговаря на изискванията

42.              

Станислава Николаева Янева

 

Психолог

 Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

43.              

Юлия Асенова Михайлова

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

44.              

Рени Кирилова Колева

Социален медиатор

Хигиенист

Отговаря на изискванията

45.              

Катеринка Кирилова Вурбажка

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

46.              

Стефан Желязков Тодоров

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

47.              

Благовеста Михайлова Димова

Ръководител

Отговаря на изискванията

48.              

Биляна Емилова Йорданова

 

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

49.              

Даниела Иванова Тасева

Социален работник

 Социален медиатор

Отговаря на изискванията

50.              

Маргарита Георгиева Николова

Социален медиатор

Хигиенист

Отговаря на изискванията

51.              

Весела Петрова Митова-Кирилова

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

52.              

Румен Живков Иванов

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

53.              

Ваня Миткова Горчовска

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

54.              

Биляна Йорданова Борисова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

55.              

Валентина Асенова Илиева

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

56.              

Цветелина Малинова Антова

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

57.              

Гергана Руменова Тачкова

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

58.              

Денислав Валентинов Георгиев

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

59.              

Зоя Димитрова Милева

Ромски образователен медиатор

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

60.              

Албена Симеонова Илиева

Социален работник

Отговаря на изискванията

61.              

Диана Димитрова Веселинова

Социален работник

Отговаря на изискванията

62.              

Анна Спасова Милчова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

63.              

Виолета Райчова Илиева-Добринова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

64.              

Диана Даниелова Георгиева

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

65.              

Стефанка Стоянова Тодорова-Любенова

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

66.              

Ралица Димитрова Николова

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

67.              

Димитрина Асенова Кирова

Логопед

 Педагог

Социален работник

Отговаря на изискванията

68.              

Мирослав Любенов Методиев

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

69.              

Светлана Василиева Николова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

70.              

Ангелина Валентинова Райчева

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

71.              

Константина Цекова Цекова

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

72.              

Росица Иванова Митрева

Логопед

Отговаря на изискванията

73.              

Евелина Василева Симеонова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

74.              

Рени Крумова Велкова

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

75.              

Саша Георгиева Дончева

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

 

  ІІ. НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1

Мариана Петрова Тодорова

Ръководител

Няма представен документ за професионален опит

2

Цветелина Маринова Първанова                                                                                   

Педагог

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

3

Ани Ясенова Стоичкова

Педагог

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

4

Венелина Николова Граховска

Педагог

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

5

Ирина Ангелова Станкова

Педагог

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

6

Светлана Петрова Георгиева

Педагог

Ръководител

Логопед

 

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност за Логопед и Педагог

Ръководител- Няма представен документ за професионален опит

7

Весела Петрова Митова-Кирилова

Ръководител

 

Няма представен документ за професионален опит

8

Албена Симеонова Илиева

Психолог

Ръководител

 

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност-Психолог

Ръководител-Няма представен документ за професионален опит

9

Ралица Димитрова Николова

Педагог

 

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

10

Мирослав Любенов Методиев

Ръководител

 

Няма представен документ за професионален опит

 

Споделете в социалните мрежи:

Списък на оценени и класирани кандидати по проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме на Вашето внимание следното класиране:

I. КАНДИДАТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ” ТРУДОВИ ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ С ЛИЦАТА, КЛАСИРАНИ НА 1 - ВО  И 2 - РО МЯСТО.

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ТОЧКИ

1.

Силвия Георгиева Илиева

16 т.

2.

Александрина Ивайлова Витанова

15 т.В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Кюстендил“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното:

 

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

01.09.2022 г.

Силвия Георгиева Илиева

10:00 ч.

01.09.2022 г.

Александрина Ивайлова Витанова

10:10 ч

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, КАБИНЕТ 45

 

Споделете в социалните мрежи:

                    Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Кюстендил“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното:

 

  1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕТО:

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.

Силвия Георгиева Илиева

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

2.

Александрина Ивайлова Витанова

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

 

ІІ.           НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

МОТИВИ

1.       

Катеринка Кирилова Вурбажка

Длъжността, за която кандидатства не отговаря на обявения конкурс за подбор на персонал

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД–00–1148/24.08.2022 година, Община Кюстендил обявява конкурс за длъжността Началник отдел "Контрол по строителството" при дирекция „Строителство, устройствено и инвестиционно планиране“ - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността:

1. Кратко описание на длъжността:

Осъществява дейност по упражняване контрол по спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията, по прилагане на устройствените планове, одобрени инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива, както и спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията.
2.    Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
      2.1.    По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г.) :
•   Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•   Специалност – промишлено и гражданско строителство или еквивалентни области;
•   Професионална област –строителство;
•   Години професионален опит  - 4 /четири/ години или минимален ранг – III младши;
•   Вид правоотношение: Служебно
•   Длъжностно ниво – 7
•   Ръководно ниво – 7Б
     2.2.    По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
     2.3.    Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт - няма
3.  Други компетентности:
•   Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
•   Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•   Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•   Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писменна форма;
•   Фокус на клиента(вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•   Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задълженията и дейността на общинската администрация;
•   Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
4. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
5. Минимален размер на основната заплата – 750 лв.

     Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.
6. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
     6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);
     6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;
     6.3.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
     6.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.
7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: 

    Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

     Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, представям следнотo:
Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга
„Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения "/ЦСРИ/
с адрес: Община Кюстендил, с. Лозно, социална услуга за осигуряване на подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване; Услугата ще включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот за 40 лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции, резидентни социални услуги и от общността, и техните семейства

ще бъде назначена 1 щатна бройка: Логопед;
1. Логопед – 1 щатна бройка
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Логопедия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦСРИ;
2/ Изготвя обективни и задълбочени анализи на резултатите на лицата с комуникативни нарушения;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др;
7/ Правилно води документацията, свързана с неговата дейност;
8/ Познава основните етапи на организация на логопедичната дейност;,
9/ Познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип;
10/ Познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип;
11/ Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец;
- Автобиография - по образец ;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 2, кабинет 48 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалната услуга ЦСРИ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 от 15.08.2022 г. до 02.09.2022 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
Телефон за информация: 078/55-11-66, вътр. 248

ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 07.09.2022 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, ПЛ. „ВЕЛБЪЖД“ № 1 И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за „Център за патронажна грижа” за следните длъжности:
• Медицински специалист – 2 щ. бр. с основно месечно трудово възнаграждение 1340, 00 лева (хиляда триста и четиридесет лв.);

Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
1. Медицински специалист/Специалист по здравни грижи - 2 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”
3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);
3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;
4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;
6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;
7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;
8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;
9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;
10/ Води необходимата документация и отчетност;
11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
- Да притежават компютърна грамотност.
- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
- Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец;
- Автобиография - по образец ;
- Документ за завършено образование – копие;
- Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд”1, ет. 2, стая 50 /Община Кюстендил/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до приключването му.
На наетото лице ще бъде проведен инструктаж, относно спазване изискванията за работа в условията на пандемия.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” № 1 от 11.08.2022 г. до 26.08.2022 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” 1 и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-66, вътрешен 230

ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 29.08.2022 г. на информационното табло на Община Кюстендил на адрес гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” 1 и на сайта на Община Кюстендил.

 

 

 

 

 

   Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.                  

          І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕН КАНДИДАТ:

 Кинезитерапевт

 

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Александра Василева Станоева

15

        

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиция № 1 в списъка с оценен и класиран кандидат за заемане на съответната длъжност.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт