Към старата визия | Профил на купувача | Новини | Актуално | Горещ телефон 078 / 55 12 11                                                                                                                                    

BG EN RU
IT

IT

21 Апр 2021

Във връзка с извършване на инженерно-геоложки проучвания за обект „Прилагане на аварийни мерки на минаре и аркада преддверие на джамия „Фатих Мехмед“ гр. Кюстендил“ на 22.04.2021г. (четвъртък) за периода от 09:30 ч. до 12:00 ч. преминаването по дясното улично платно посока пазара по ул. „Цар Освободител“ ще бъде затруднено.

Призоваваме участниците в движението за повишено внимание!

 

20 Апр 2021

С едноминутно мълчание и падане на колене присъстващите почетоха паметта на падналите за свободата на Родината.

Венци и цветя на паметника  „Булаир”  поднесоха представители на областна администрация, кметът Петър Паунов, зам.-кметовете Росица Плачкова, Надя Каратова, Радмила Рангелова и Светослав Василев, зам.-председателят на Общински съвет – Кюстендил и общински съветници, представители на Кюстендилска Духовна околия, политически партии, граждани, граждански организации и сдружения.

На 20 април 1876 г. в Копривщица избухва Априлското въстание, благодарение на което няколко години след това България се появява на картата на Европа. Въпреки разгрома и жестокостите, извършени от Османската империя, въстаниците приковават вниманието на Европа към Българския въпрос.

Така Априлското въстание се превръща в причина за Освобождението на България, което става след две години вследствие на Руско-турската война от 1877-1878 г.

       

   

 

 

 

15 Апр 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 416/31.03.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Страшимир Генчев Данчев изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот 18352.20.128, местност При къщи в землището на с. Гърляно, община Кюстендил по КККР,  предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“- „За жилищно застрояване“, съобразен с изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Страшимир Генчев Данчев.

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

12 Апр 2021

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следните кандидати, с най-висок окончателен резултат:

За длъжността „юрисконсулт“

Първо място – Вх. № 94-00-972/11.03.2021 г.

Второ място – Вх. № 94-00-886/08.03.2021 г.

 

За длъжността „старши юрисконсулт“

Първо място – Вх. № 94-00-966/11.03.2021 г.

 

Десислава Алайкова-Стоева

Председател на конкурсната комисия

08 Апр 2021

Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на дейностите и резултатите по проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил“.

Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Заключителната пресконференция ще се състои на 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в сградата на Килийното училище, гр. Кюстендил, ул. Иларион Ловчански.

Каним всички желаещи да присъстват на събитието!

Дневния ред може да видите тук.

Поканата може да видите тук.

02 Апр 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-351/ 01.04.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII - “За магазин“, кв. 103 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е промяна на отреждането на УПИ VIII –„За магазин“, кв. 103 на „За магазин и параклис“ и определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за устройствена зона ‚Жм“. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

  Искането за разрешение е направено със заявление вх. №93-00-60/26.01.2021 г. от Кмета на община Кюстендил.

 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

02 Апр 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-350/01.04.2021 год. на кмета на Община Кюстендил се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 274, ПИ 275 и УПИ I-„терен за обществено застрояване“ в кв. 32 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1118/11.08.1987 г., предвиждащ

- Изменение на източната граница на УПИ I-„терен за обществено застрояване“ в кв. 32 и границите на ПИ 274, ПИ 275 с оглед проектиране на нови УПИ II-275 и УПИ III-274, 275 в кв. 32 .

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Любка Кирилова Миленска и Иванка Любомирова Лазова, с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.

01 Апр 2021

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-339/31.03.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VI-169, УПИ VII-88 и УПИ V-170 в кв. 11 по действащия регулационен план на с. Гюешево, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2515/13.11.1984 г., предвиждащ привеждане на източната и северната регулационни граници на УПИ VI-169 в кв. 11  към имотните граници на ПИ 18455.501.169 от КККР на с. Гюешево, общ. Кюстендил, като се образува нов УПИ VI-169, кв. 11 и УПИ IX-169.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Божидар Иванов Георгиев, гр. Кюстендил.

Страница 1 от 52

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517

Следвайте ни