ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

До: Красимир Георгиев Тамакярски, Бойко Александров Сардовски, Екатерина Михайлова Андонова, Емил Димитров Манов, Изабела Емилова Никифорова, Люба Димитрова Георгиева, Андрей Маринов Стойков, Николай Василев Якимов, Мериам Ахмед Заргуни, Кирил Асенов Терзийски, Трайче Стефановски, Тоше Петров, Дарко Цветкович, Кристина Петровска, Снежана Неделкова, "Холстир" ЕООД, "ХОЛДИНГ ХАРТ МКИ" ООД, "АС- ГЛОБАЛ СПЕД" ЕООД може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, организирани от Община Кюстендил, Ви каним да се присъедините към празничната атмосфера, като заявите своето участие в Коледния базар.

Програмата за приказната Коледа на Кюстендил представиха кметът инж. Огнян Атанасов и зам. – кметът Кристиян Иванчов.
На 2 декември, събота ще бъде пуснато празничното осветление на коледната елха в 17.30 часа.
На 16 декември ще бъде открито Коледно градче с къщи- базар, което ще се намира в градинката пред община Кюстендил.
„Тази година ще представим коренно различна  концепция от  това, което е правено до сега. Ще доближим Кюстендил  до всички европейски столици. Ще организираме Коледно - новогодишен базар, който ще бъде като всички базари, които се организират, както в нашата столица , така и в други европейски градове. Ще се изгради коледно градче, което ще се състои от 16 дървени къщички, които ще се намират в градинката пред община Кюстендил.
Две работилници за деца ще има, където ще бъдат изработвани различни сувенири, останалите 14  къщички ще могат да бъдат наемани. За целта на сайта на общината е качена формата, която трябва да бъде попълнена. Заявления се подават до 8 декември, защото на 16 декември  официално ще бъде открито коледното градче. Цената на къщичка ще бъде символична- 5 лв. на ден, което смятам, че е ниска и символична цена .Като за първа година да можем да дадем добър старт. Правим го предимно за бизнеса в община Кюстендил, предимство ще се дава  предимно на местните търговци и  тези, които предлагат сувенири на коледна тематика. Единственият алкохол, който ще се предлага е греяно вино, както се прави навсякъде в цивилизованите  държави, няма да създаваме предпоставки за пиянски истории. Ще бъде направено грамотно, както останалите европейски държави“, уточни инж. Атанасов.
На 2 декември, събота ще бъде пуснато празничното осветление на коледната елха в 17.30 часа.
На 25 декември ще има концерт на джаз групата Ginger Groove, коледни  работилници за деца и Приказни игри с Ани.
На 26 декември от 11. 00 до 13.00 часа ще има концерт на нашата съгражданка Симона Петрова- Мона, анимация за деца и Коледни работилници за деца.
На 27 декември програмата включва изпълнения на Елеонора Божанова и Георги Илиевски и кукерски групи от община Кюстендил.
На 31 декември програмата започва в 23.30 часа с концерт на Йоана Сашова и Димана Боянова и томбола с награди. В новогодишната нощ ще има и заря.
„В обедните часове, когато няма концерти и в празничната седмица плюс всяка събота и на Игнажден и Никулден за доброто настроение на жителите и гостите на града ще се погрижи Духовия оркестър на община Кюстендил, който ще подготви прекрасен репертоар, за да има хубаво коледно настроение и приказната, мечтаната коледа, както  аз я наричам да може да се случи в нашия град“, каза още инж. Атанасов.
Осветлението също ще бъде по- различно от миналите години.
Ще бъдат поставени елементи, единични, които да осветяват стълбовете по ул. Цар Освободител от пешеходната пътека на пазара до бившата Керелезова къща , над паркинга над ГУМ.
„Тази година ще се даде акцент от център на Кюстендил  до хотел Велбъжд, за да може нашите съграждани и гости на града, които пристигат с влак, също да могат да почувстват  празничната атмосфера още когато слизат. Ще има коледно осветление в градинката на Чифте баня. Общо взето ще се опитаме да покрием целия център и градинките  с празнично осветление. Ще се опитаме да направим това с подкрепата на спонсори да се случи това и в градинката пред Балнеосанаториума и нещо, което до момента мисля, че не е правено. Ще осветим и Колушко дере, за да може и нашите съграждани, които живеят в тази част на града също да усетят коледния дух и настроение в Кюстендил“, каза още инж. Атанасов.

Заявление за участие в Коледен базар

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: вх. № 93-00-2228/31.10.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:О Б Я ВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП „КОКИЧЕ”   за жени с умствена изостаналост с адрес: с. Вратца, общ. Кюстендил ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1.РЪКОВОДИТЕЛ– 1 щ. бр.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3)  Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4)  Професионален опит – не се изисква;
5)  Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на социалните услуги.
- Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга /СУ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Отговаря за цялостното функциониране на центъра и качествено предоставяне на СУ;
3/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в центъра;
4/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
5/ Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
6/ Извършва анализ на дейността на центъра и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
7/ Прави промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа;
8/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
9/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
10/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра;
11/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на служителите;
12/ Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените социални услуги в центъра;
13/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
14/ Организира и ръководи екипни срещи;
15/ Осъществява контакт и информира ресорния зам.-кмет и Кмета на Община Кюстендил;
16/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в центъра;
17/ Извършва и други задачи, поставени от Кмета на Община Кюстендил.

2. СЧЕТОВОДИТЕЛ– 1 щ. бр.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол
4/ Професионален опит – не се изисква.
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;
2/ Организира финансово-счетоводната дейност;
4/ Изготвя и съхранява личните трудови досиета на служителите в ЦНСТПЛУИ;
5/ Отговаря за доставките на консумативи и материали, необходими за нуждите на социалната услуги, съгласно сключените договори с доставчиците;
6/ Води необходимата документация, съгласно националното законодателство.

3. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”
3/ Области на висше образование*, Професионално направление – Медицина, Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);
3/ Извършва здравни услуги и манипулации по предписание на лекар – мускулни инжекции, обработка на декубитални, варикозни и следоперационни рани, взимане на кръв, измерване на кръвна захар и др. под указания на лекари специалисти;
4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;
6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;
7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;
8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;
9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;
10/ Води необходимата документация и отчетност;
11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1;
- Автобиография - по образец- Приложение 2;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на трудова книжка ако е приложимо/.
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в Отдел „Социални дейности”  на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
Ръководителят и счетоводителят се назначава на трудов договор на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и  224 /Общинска поликлиника/от 23.11.2023 г. до 30.11.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223, 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Приложение:
- Заявление - по образец -  Приложение 1
- Автобиография - по образец-  Приложение 2;

Телефон за информация: 078/55-11-30 и 078/55-11-31
ВАЖНО: СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 04.12.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ” №6, ЕТ. 2, КАБИНЕТИ 223 И 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/ И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.00 1-0164-C01 по проект „Грижа в дома в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на специализиран персонал за „Център за патронажна грижа”  по проект „Грижа в дома в Община Кюстендил““  за следните длъжности
•Медицинска сестра– 1 щ. бр.;
•Кинезитерапевт /Рехабилитатор– 1 щ. бр.;

За обявените длъжности в ЦПГ, с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани кандидати, които отговарят на следните изисквания:
1. Медицинска сестра - 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”
3/ Области на висше образование*, Професионално направление – Медицина, Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);
3/ Извършва здравни услуги и манипулации по предписание на лекар – мускулни инжекции, обработка на декубитални, варикозни и следоперационни рани, взимане на кръв, измерване на кръвна захар и др. под указания на лекари специалисти;
4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;
6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;
7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;
8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;
9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;
10/ Води необходимата документация и отчетност;
11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

2. Кинезитерапевт /Рехабилитатор– 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на висше образование* Здравеопазване и спорт, Специалност – Кинезитерапия/Рехабилитация;
4/ Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално с потребители;
2/ Дава съвети и изработва оценки за възможностите на потребителите;
3/ Работи по изготвени от него годишна програма;
4/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането;
5/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашна среда;
6/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
7/ Води необходимата документация и отчетност;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
9/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите на Центъра.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежава шофьорска книжка – кат. В;
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
-Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление;
2.Подбор на кандидатите по подадените документи;
3.Събеседване.
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец -  Приложение 1
- Автобиография - по образец-  Приложение 2;
- Документ за завършено образование – копие;
- Шофьорска книжка – копие/ако е приложимо/;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 223 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на посочения в обявлението адрес. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора се обявяват по входящ номер на всеки кандидат на информационното табло до офиса на проекта в Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ от 23.11.2023 г. до 30.11.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
 
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-30

ВАЖНО:
Списъците с входящ номер на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и график за събеседване ще бъдат обявени на 04.12.2023 г. на информационното табло в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ИГНАТ НАЧЕВ ИГНЕВ, ГЕОРГИ РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ И СОФИЯ РАЙЧЕВА ПО-РОЖАНОВА, НАСЛЕДНИЦИ НА РАЙЧО ПЕТРОВ СТОЙКОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА УПИ VIII-7, КВ. 5 ПО ПУП НА С. КАМЕНИЧКА СКАКАВИЦА, ОБЩ. КЮС-ТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-23-1517 /12.09.2023 г. възложителят “ЕЛЕКТРОЦИН“ ООД е внесъл за разглеждане и одобряване проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-5, УПИ II-5, УПИ VII-37, УПИ VIII-7, УПИ IX-8 и УПИ X-8 в кв. 5 и улица  с о. т. 12 – о. т. 13 – о. т. 14 /ул. „Осогово“ по плана на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил.
Изменението се състои в привеждане на регулационните линии на УПИ VII-37 в кв. 5 от плана по имотните граници на ПИ 35835.501.10 от КККР на с. Каменичка Ска-кавица, общ. Кюстендил, като новообразуваният УПИ VII в кв. 5 от плана се отреди за ПИ 501.10 от КККР. С това изменение на регулационните граници на УПИ VII-10 в кв. 5 от плана се засягат и регулационните граници на УПИ II-5 и УПИ VIII-7 в кв. 5 от плана, както следва:
Изменение на северната улично регулационна линия на улица, публична общинс-ка собственост, с о. т. 12 - о. т. 13 – о. т. 14 /ул. „Осогово“/ по южните имотни граници на ПИ 35835.501.10, ПИ 501.11 и ПИ 501.12, с което се променят южните регулационни линии на УПИ VII-37, УПИ VIII-7, УПИ IX-8 и УПИ X-8 в кв. 5 от плана, съгласно изг-радената на място улица.
Проектът се намира в община Кюстендил, площад „Велбъжд“, етаж 1, стая 19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят пис-мени предложения, възражения и искания по проекта за ИПУП-ПР  до общинската ад-министрация.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил.  Проекта и Мотивите може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Правилника на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е 30 дни  от публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет. 

 

Споделете в социалните мрежи:

Приключи физическото изпълнение на дейностите по проект № BG16M1OP002-2.002-0002 „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко““, като за ползване-то на строежа е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-КН-40/24.10.2023 г., от Началника на РДНСК- Кюстендил. С осъществяването на проекта е постигнато цялостно изграждане на претоварната станция на РУСО, намираща се в местността „Гладни рид“, землището на с. Радловци. Изпълнени са две инсталации:
-    Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет 15 500 т/г;
-    компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъции, с капацитет 3 000 т/г,
както и съпътстваща ги инфраструктура. Доставено е специализирано оборудване за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци.
Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинирана процедура за проектиране и изгражда-не на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“, и съфинансиран от Община Кюстендил. Бенефициент по проекта е Община Кюстендил с партньори – Община Невестино и Община Трекляно.
Проектът е с общата стойност 11 526 214,39 лв., от които: 6 584 385,54 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 1 161 950,37 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 3 779 878,48 лв. собствен принос на Бенефициента, в т.ч. 2 866 252,50 лв. недопустими разходи.
Изградената екологична инфраструктура осигурява предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци и оползотворяване на рециклируемите фракции, както и компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и оползотворяване-то на компоста в зелените системи на общините. Работата на инсталациите ще доведе до драстично намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕТ „ ВАСКО ТОДОРОВ -  ДЕЛИЙСКИ“ ОТ ГР. СОФИЯ, СОБСТВЕНИК НА УПИ III-КОО, КВ. 65 ПО ПУП НА БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР НА С. ГРАНИЦА, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-23-1608/ 02.10.2023 г. възложителят Луиза Стоянова  е внесла за разглеждане и одобряване проект за изменение на подробния  устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ  I-КОО, УПИ IV-32 и УПИ VI-32 в квартал 65 по плана на бивш стопански двор, с. Граница, общ. Кюстендил.
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ИПУП-ПР до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ТЕМЕНУЖКА СИМЕОНОВА ЙОСИФОВА, ХРИСТО РУМЕНОВ ХРИСТОВ, СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ ХРИСТОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА СИМЕОН СТОЯНЧОВ КОЦЕВ, БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТ 20208.40.6 ПО КККР НА С. ДВОРИЩЕ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-23-1577/ 26.09.2023 г. Любомир Костадинов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 20208.40.62, местност Под къщи по КККР на землището на с. Дворище, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за жилищно застрояване, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 53

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт