ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

I.    Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор  по документи и след проведено събеседване с кандидатите за персонал в „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ с. Лозно, общ. Кюстендил, съгласно утвърдената „Процедура за подбор на персонал в „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ с. Лозно, общ. Кюстендил предлага сключване на трудови договори със следните лица по обявените длъжности:

    Управител - Вх. №ДЦ-3/21.08.2023г.
    Социален работник -Вх. №ДЦ-4/21.08.2023г.
    Кинезитерапевт - Вх. №ДЦ-7/21.08.2023г.
    Медицинска сестра - Вх. №93-00-1616/16.08.2023г.
    Счетоводител/Домакин - Вх. №ДЦ-5/21.08.2023г.
    Социален терапевт/Санитар - Вх. №ДЦ-12/21.08.2023г.
    Социален терапевт/Санитар - Вх. №93-00-1721/24.08.2023г.
    Психолог - Вх. №ДЦ-8/21.08.2023г.
    Логопед – Вх. №93-00-1631/17.08.2023г.
    Трудотерапевт - Вх. №ДЦ-9/21.08.2023г.
    Трудотерапевт – Вх. №ДЦ-10/21.08.2023г.
    Трудотерапевт - Вх. №ДЦ-11/21.08.2023г.
    Шофьор - Вх. №ДЦ-24/29.08.2023г.
    Работник поддръжка- Вх. №93-00-1629/17.08.2023г.

II.    Списък на оценени и класирани кандидати за персонал на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“

 1. Управител

Вх. №/дата

точки

Вх. № ДЦ-3/21.08.2023г.

23

Вх. № ДЦ-17/22.08.2023г.

18

 1. Социален работник

Вх. № ДЦ- 4/21.08.2023г.

23

Вх.№ ДЦ-17/22.08.2023г.

18

 1. Медицинска сестра

Вх. №93-00-1616/16.08.2023г.

23

Вх. № ДЦ-6/21.08.2023г.

22

 1. Кинезитерапевт

Вх. № ДЦ-7/21.08.2023г.

23

 

 1. Счетоводител/Домакин

Вх. № ДЦ- 5/21.08.2023г.

23

Вх.№ ДЦ-28/30.08.2023г.

22

 1. Социален терапевт/Санитар

Вх. № ДЦ-12/21.08.2023г.

21

Вх. № 93-00-1721/24.08.2023г.

21

Вх. № ДЦ-22/28.08.2023г.

19

 1. Психолог

Вх. № ДЦ-8/21.08.2023г.

23

 1. Логопед

Вх. №93-00-1631/17.08.2023г.

23

 1. Трудотерапевт

Вх. № ДЦ-9/21.08.2023г.

23

Вх. № ДЦ-10/21.08.2023г.

23

Вх. № ДЦ-11/21.08.2023г.

23

Вх.№ ДЦ-16/22.08.2023г.

21

Вх.№ ДЦ-18/23.08.2023г.

20

Вх.№ ДЦ-20/24.08.2023г.

19

Вх.№ ДЦ-22/28.08.2023г.

16

Вх.№ ДЦ-15/21.08.2 023г.

14

 1. Шофьор

Вх.№ ДЦ-24/29.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1629/17.08.2023г.

22

Вх.№ ДЦ-32/31.08.2023г.

21

Вх. № ДЦ-2/21.08.2023г.

20

Вх.№ ДЦ-1/18.08.2023г.

19

Вх.№ ДЦ-30/30.08.2023г.

17

Вх.№ ДЦ-21/24.08.2023г.

16

Вх.№ ДЦ-22/28.08.2023г.

15

Вх.№ ДЦ-26/29.08.2023г

14

Вх.№ ДЦ-31/31.08.2023г.

13

Вх.№ ДЦ-15/21.08.2023г.

11

 1. Работник поддръжка

Вх. №93-00-1629/17.08.2023г.

23

Вх. № ДЦ-14/21.08.2023г.

22

Вх. № ДЦ-2/21.08.2023г.

20

Вх. № ДЦ-1/18.08.2023г.

19

Вх.№ ДЦ-27/30.08.2023г.

17

Вх.№ ДЦ-30/30.08.2023г.

16

Вх.№ ДЦ-15/21.08.2023г.

14

III.    Неявили се кандидати и отпаднали от подбора:
1.    Вх. № ДЦ-19/23.08.2023г.
2.    Вх. № ДЦ-29/ 30.08.2023г.

 В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

I.    Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор  по документи и след проведено събеседване с кандидатите за персонал в „Център за социална рехабилитация и интеграция“, съгласно утвърдената „Процедура за подбор на персонал в „Център за социална рехабилитация и интеграция“ предлага сключване на трудови договори със следните лица по обявените длъжности:

    Управител - Вх. №93-00-1597/15.08.2023г.
    Социален работник - Вх. №93-00-1596/15.08.2023г.
    Рехабилитатор - Вх. №93-00-1656/21.08.2023г.
    Медицинска сестра  - Вх. №93-00-1616/16.08.2023г.
    Счетоводител/Домакин  - Вх. № ДЦ-5/21.08.2023г.
    Психолог - Вх. №93-00-1668/21.08.2023г.
    Логопед - Вх. №93-00-1631/17.08.2023г.
    Работник поддръжка - Вх. №93-00-1629/17.08.2023г.
    Шофьор - Вх. №93-00-1628/17.08.2023г.
    Трудотерапевт – Вх. №93-00-1595/15.08.2023г.
    Трудотерапевт - Вх. №93-00-1627/17.08.2023г.
    Трудотерапевт - Вх. №93-00-1669/21.08.2023г.
    Социален терапевт/Санитар - Вх. №93-00-1607/15.08.2023г.
    Социален терапевт/Санитар - Вх. №93-00-1641/21.08.2023г.

II.    Списък на оценени и класирани кандидати за персонал на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“

 1. Управител

Вх. №/дата

точки

Вх. №93-00-1597/15.08.2023г.

23

 1. Социален работник

Вх. №93-00-1596/15.08.2023г.

23

 1. Рехабилитатор

 Вх. №93-00-1656/21.08.2023г.

23

 1. Медицинска сестра

Вх. №93-00-1616/16.08.2023г.

23

 1. Счетоводител

Вх. № ДЦ-5/21.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1615/16.08.2023г.

21

Вх.№94-00-3390/30.08.2023г.

20

 1. Психолог

Вх. №93-00-1668/21.08.2023г.

23

 1. Логопед

Вх. №93-00-1631/17.08.2023г.

23

 1. Работник поддръжка

Вх. №93-00-1629/17.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1642/21.08.2023г.

21

Вх. №94-00-3246/18.08.2023г.

19

Вх.№94-00-3391/30.08.2023г.

17

Вх. №93-00-1655/21.08.2023г.

15

 1. Шофьор

Вх. №93-00-1628/17.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1642/21.08.2023г.

22

Вх.№94-00-3423/31.08.2023г.

21

Вх. №94-00-3246/18.08.2023г.

19

Вх. №93-00-1715/24.08.2023г.

18

Вх. №93-00-1655/21.08.2023г.

17

Вх.№94-00-3368/28.08.2023г.

16

Вх.№94-00-3371/29.08.2023г.

15

Вх.№94-00-3408/31.08.2023г.

14

 1. Трудотерапевт – 3 щ.бр.

Вх. №93-00-1595/15.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1627/17.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1669/21.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1687/23.08.2023г.

19

Вх. №93-00-1641/21.08.2023г.

18

Вх. №93-00-1607/15.08.2023г.

17

Вх. №93-00-1714/24.08.2023г.

16

Вх.№94-00-3368/28.08.2023г.

15

Вх. №93-00-1655/21.08.2023г.

14

 1. Социален терапевт/Санитар – 2 щ.бр.

Вх. №93-00-1607/15.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1641/21.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1721/24.08.2023г.

19

Вх.№94-00-3368/28.08.2023г.

18

III.    Неявили се кандидати и отпаднали от подбора:


1.    Вх.№94-00-3394/30.08.2023г.
2.    Вх.№94-00-3395/30.08.2023г.
3.    Вх.№94-00-3219/16.08.2023г.
4.    Вх. №93-00-1670/22.08.2023г.
5.    Вх. №93-00-1699/23.08.2023г.
6.    Вх. №93-00-1701/23.08.2023г.


В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-1830/07.09.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

Световният ден на ходенето се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички“ и е част и в изпълнение на  Националната програма за физическа активност и развитие на българското население „БУЛФАР’2021 - 2024”.
Проявата е под патронажа на министъра на младежта и спорта  г-н Димитър Илиев.
Община Кюстендил съвместно с ОДК сме планували поход /начало 10:00 ч. от централен вход на Спортен комплекс „Осогово“ до къщичката на Баба Яга - местност „Хисарлъка“ и обратно до Спортен комплекс „Осогово“/ , който е с различна трудност и продължителност, с цел същият да бъде достъпен за всички желаещи, без ограничение във възраст, пол, ниво на физическа подготвеност, както и за хора в неравностойно положение.
От Община Кюстендил и Българска федерация „Спорт за всички“ са осигурени поощрителни награди за участие, които ще бъдат разпределени чрез томбола и викторина, която ще се проведе на Крепост „Хисарлъка“.
В световен мащаб проявата е част от програмата на Международната асоциация спорт за всички ТАФИСА.
Спортното събитие цели да се популяризират системните занимания и особено ходенето, като физическа активност и неговата роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус.
В Световния ден на ходенето, Българска федерация спорт за всички, предава като послание към Общините, призив за насърчаване на  повече хората от всички възрастови и социални групи, към системни спортни занимания и здравословен начин на живот.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-1280/11.09.2023 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 27.09.2023 г. от 08.30 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, заседателна зала ет. 2

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 27.09.2023 г. в 14.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

 Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 19.09.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект  № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“ в Община Кюстендил“, представям следното:

Обявление за провеждане на подбор на персонал за услуга „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“
с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Васил Левски“ № 6,

за  предоставяне на комплексна грижа и подкрепа на 300 деца на възраст 0 – 6 г. и техните родители, които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация

ще бъде назначена 1 щатна бройка - Педагог.
1. Педагог - 1 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър” по специалността „Предучилищна педагогика“;
3/ Професионален опит – не се изисква;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Да познава всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“;
2/ Да владее образователното съдържание свързано с  програмите за предучилищно възпитание;
3/Да познава приложните и технологични аспекти на  предучилищното възпитание;
4/Да притежава необходимото ниво на специално-научна подготовка в областта на предучилищното образование;
5/Да  познава  Етичния кодекс;
6/ Умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности;
7/Умее да свързва възпитателно-образователните цели с процеса на възпитание и обучение и прилагането на разнообразни възпитателно-образователни материали;
8/ Владее разнообразни възпитателно-образователни стратегии, интерактивни методи и техники за преподаване и учене;
9/ Владее разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на постиженията на децата и резултатите от възпитателно-образователния процес.
10/ Обучение и възпитание на децата в съответствие с държавните образователни стандарти  и готовност за училище;
11/ Организация на приобщаваща, безопасна, мултикултурна, интерактивна образователна  среда в „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“;
12/ Изпълнението на държавния образователен стандарт за предучилищното образование: придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношение, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование;
13/Постигането на очакваните резултати от обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, насочени към надграждане и разширяване на изискванията за резултатите от обучението, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование;
14/ Създаването на условия за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие, като осигурява физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете;
15/Създава условия за овладяване на книжовен български език от децата.
16/Участва в ранното оценяване на необходимостта от подкрепа на личностно развитие на детето (3 г. – 3.5 г.) и оценка на риска от обучителни затруднения на 5-6 годишни деца, на които не е извършено ранно оценяване;
17/Оценява напредъка на децата и на степента на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности;
18/ Носи отговорност за опазване на живота, психическото и физическото състояние на децата по време на организация на дейности  в и извън „Център за услуги – Хъб 1 мобилните Хъб 2 и Хъб 3“;
19/ Следи за здравословното състояние на децата и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания;
20/ Контролира адекватността на предприетите коригиращи  действия при възникнали проблеми;
21/ Представя на  Ръководителя на „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“ доклад за всеки отделен случай и предприетите от него действия в деня на евентуално инцидентно събитие;
22/ Консултира родители по въпроси свързани с възпитанието и развитието на децата;
23/ Не допуска дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия, като познава Закона за защита срещу дискриминацията;
24/ Отговаря за обучението и  възпитанието  на децата в Хъбовете, в съответствие с държавните образователни стандарти  и готовността за училище;
25/ Участва в мобилната работа на екипа от Хъб 2 и Хъб 3;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на комплекс от интегрирани услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с децата на възраст 0 – 6 г., които не посещават и/или нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
-Шофьорска книжка – категория В.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 2, кабинет 48 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Лицата могат да кандидатстват за длъжността в „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“ като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудов договор на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 от 11.09.2023 г. до 15.09.2023г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
Телефон за информация: 078/55-11-66, вътр. 248
ВАЖНО: СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 19.09.2023г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, ПЛ. „ВЕЛБЪЖД“ № 1 И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с дейността  на Център за работа с деца на улицата, Заповед № РД01-0414/10.03.2023г. на ИД на АСП и  Решение №1037/30.03.2023  г. на ОбС-Кюстендил и Заповед №РД-00-1036 от 18.07.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил,
Център за работа с деца на улицата представя следното :

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
ЗА „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА”
с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Власина“ № З,

1. Шофьор/поддръжка сграда- 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1.Образование – Средно;
2.Професионален опит – не се изисква;
3.Специални умения и компетентности:
4.Способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
5. Способност да работи ефективно с колегите си и да работи конструктивно, като формален член на екип;
6.Способност да предлага решения на проблеми в рамките на съществуващите указания и процедури;
7. Способност да анализира информация, да я синтезира и представя резултатите;
8. Обективност на преценката;
9. Отдаденост на работата си и способност да работи добре при го-голяма натовареност;
10.Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
11.Да разрешава всеки казус на принципа задълбоченост и всеобхватност на проблема като прилага хуманно отношение към хората.
12.Шофьорска книжка – Категория В.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Участва в извършването на ремонтни и благоустройствени мероприятия в ЦРДУ.
2/Събира и изнася отпадъци на определените за целта места.
3/Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други дейности по поддръжка.
4/Следи за изправността на сградата и отчитащите прибори и уреди.
5/Поддържа в изряден вид складове, мазета и дворни площи;
6/Води необходимата документация.
7/Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на центъра маршрути;
8/Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път - проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила;
9/Получава заверени пътен лист и разписание;
10/По време на път следи за нормалното функциониране на двигателя и спазва правилата за безопасност на движение по пътищата;
11/Описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове;
12/При продължителни курсове спира периодично и проверява състоянието на автомобила и товара. При необходимост отстранява възникналите повреди;
13/След завръщане почиства и зарежда с гориво автомобила;
14/Следи за изтичане сроковете на застраховките, винетка и преглед и подновяването им;
15/Изпълнява други конкретно възложени задачи.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
- Да притежават компютърна грамотност.
- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
-Заявление - по образец - Приложение 1;
-Автобиография - по образец- Приложение 2;
-Документ за завършено образование – копие;
-Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
-Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3
Място и срок за подаване на документите:                                             
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3 от 05.09.2023 г. до 19.09.2023 г. включително. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/986186
ВАЖНО: СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 20.09.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА, ГР.КЮСТЕНДИЛ, УЛ.“ВЛАСИНА“ , № 3

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-1232/29.08.2023 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ" при дирекция "Строителство, устройствено и инвестиционно планиране" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Ръководство, организация и контрол по опазване, поддържане и попълване на кадастрални планове и регистри и предаването им в АГКК в предвидените от ЗКИП срокове, изменение на влезли в сила ПУП, нивелетни планове и други, свързани с инженерната инфраструктура на общината  
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•    Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•    Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) – машинно инженерство, архитектура, строителство и геодезия, науки за земята, общо инженерство
•    Години професионален опит  - 3 /три години или минимален ранг – III младши;
•    Вид правоотношение: Служебно
•    Длъжностно ниво – 7
•    Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•    Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•    Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•    Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•    Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•    Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•    Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•    Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 1 600 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-1231/29.08.2023 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ" при дирекция "Строителство, устройствено и инвестиционно планиране" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Организиране, планиране, ръководство, координиране и контрол на отдел „Капитално строителство и екология“ – обезпечава законосъобразното протичане на процеса на строителството чрез осъществяване на предварителен контрол за съответствието на представените проекти.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•    Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•    Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) – машинно инженерство, архитектура, строителство и геодезия, науки за земята, общо инженерство
•    Години професионален опит  - 3 /три години или минимален ранг – III младши;
•    Вид правоотношение: Служебно
•    Длъжностно ниво – 7
•    Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•    Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•    Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•    Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•    Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•    Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•    Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•    Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 1 600 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт