Последни новини

27.10.2014
Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:
Продължава...
 
27.10.2014
     Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната. 
Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:
Продължава...
 
23.10.2014
Съобщение до Димитър Георгиев Манчев, може да видите тук
Съобщение до Росен Руменов Иванов, може да видите тук
Съобщение до Асен Методиев Манов, може да видите тук
Съобщение до Мирослав Кирилов Борисов, може да видите тук
Съобщение до Силвия Давидкова Стоименова, може да видите тук
Съобщение до Росен Йорданов Тодоров, може да видите тук
Съобщение до Красимир Денчев Димитров, може да видите тук
Съобщение до Мирослав Красимиров Ризов, може да видите тук
Съобщение до ЕТ "ИСКРА СПАСОВА-ИВИ", може да видите тук
 
22.10.2014
      Община  Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на те-риторията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-00-1321/17.10.2014г., Кмета на Община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план - на план за регулация (ПУП-ИПР) в следния териториален обхват: УПИ V„За обществено обслужващи обекти”, кв.291 по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил.
Продължава...
 
22.10.2014
      Община  Кюстендил, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със заповед № РД-00-1306/14.10.2014г., Кмета на Община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план - на план за регулация (ПУП-ИПР) в следния териториален обхват:  УПИ І- ,,Завод за безалкохолни напитки” в кв. 12 по плана за регулация на град  Кюстендил. На основание чл.125 от ЗУТ и мотивирано предложение за разделяне УПИ І- ,,Завод за безалкохолни напитки”, при което се образуват нови: УПИ І-,,за производствено складови  дейности”, УПИ ХVІ-,,за обслужващи и търговски дейности”, УПИ ХVІІ-,,за производствено складови дейности” и УПИ ХVІІІ- ,,за обслужващи дейности” в кв.12 по плана на гр. Кюстендил. Възложители на проекта за изменение на ПУП-ИПР са Иво Пламенов Стоилов, Светослав Пламенов Стоилов, Стоян Кирилов Стоилов и Стратимир Ангелов Боянов. Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.
 
22.10.2014
Съобщение до Анета Пламенова Стоичкова, може да видите тук
Съобщение до Драголюб Иванчов, може да видите тук
Съобщение до Мариела Михайлова Николова, може да видите тук
Съобщение до Илиан Бойков Авджийски, може да видите тук
Съобщение до Цена Николова Лазарова, може да видите тук
Съобщение до Емил Владимиров Евтимов, може да видите тук

 
22.10.2014
      След проведена среща на кметовете на Дупница и Кюстендил с   председателя на Движение за права и свободи, ръководството на Движението определи като справедлив протеста на гражданите, а изборните резултати в 10-ти МИР като аномалия, в резултат на методика, закрепена в последния изборен кодекс. Бяха подкрепени исканията и поети гаранции, че ще бъдат отстранени нередностите в избирателната система на Република България. От ДПС не пожелаха да се ангажират с оттеглянето на народен представител от 10-ти МИР, заради броя на депутатите, посочен в Конституцията.
Продължава...
 
22.10.2014
Съобщение по чл.32 от ДОПК до "АНТОНИО ТРАНС" ООД, може да видите тук
Съобщение по чл.32 от ДОПК до "ЕВРО- МКД" ООД, може да видите тук
Съобщение по чл.32 от ДОПК до "ЙОФИ КЪМПАНИ" ООД, може да видите тук
Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "МАЛИНА СТОИМЕНОВА- НИКОМ- ВРАДИСЛАВ СТОИМЕНОВ", може да видите тук
Съобщение по чл.32 от ДОПК до "ЕУРОСТАР 2011" ЕООД, може да видите тук
Съобщение по чл.32 от ДОПК до "ПАРГОВИ" ООД, може да видите тук
Съобщение по чл.32 от ДОПК до "ВИД ТРАНСПОРТ" ЕООД, може да видите тук
Съобщение по чл.32 от ДОПК до "УНИКОМ" ЕООД, може да видите тук
Съобщение по чл.32 от ДОПК до "РОГ 2010" ЕООД, може да видите тук
Съобщение по чл.32 от ДОПК до "СО-ГО ТРАНС" ЕООД, може да видите тук
Съобщение по чл.32 от ДОПК до "МИКИ ТРАНС" ЕООД, може да видите тук
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Дамян Крумов Мицов, може да видите тук

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 1822


© 2014 Община Кюстендил