Последни новини

23.07.2014
      "София филм фест" за втори път гостува в гр. Кюстендил. От 8 до 23 август безплатно на арката на площад "Велбъжд" ще могат да се гледат филми. Сред избраните заглавия тази година са: "Хляб и зрелища", "Броени дни", "Развод по български" на режисьора Георги Стоев - Джеки, "Кутия за храна" на режисьора Ритеш Батра, "А защо да не живеем заедно" на режисьора Стефан Роблен, "Шоково състояние" на режисьора Андрей Кошак, "Ангелският дял" на режисьора Кен Лоуч. Организатори на проявата са "София филм фест" и Община Кюстендил. Прожекциите са на арката от 21.00, 22.30 и 23.00 часа. Пълната програма, можете да видите тук.
 
23.07.2014
      Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона на устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение № 751,  прието на заседание проведено на 25.06.2014г., Протокол № 29, Общински съвет – Кюстендил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от “стопански двор” в “за жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина до 10м” в обхвата на поземлен имот (ПИ) 080013, местност „Чифлико”, землището на с. Радловци, с ЕКАТТЕ 61457, община Кюстендил от Карта на възстановената собственост (КВС). Заявител на проекта за ПУП-ПЗ е Любомир Василев Маргаритов. Преписката и проектното предложение се намират в Община Кюстендил, пл. “Велбъжд” № 1, етаж І, стая № 23 и могат да бъдат разгледани от заинтересуваните лица.
 
22.07.2014
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Емил Георгиев Христов, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Деян Димовски, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Димитър Сотиров Шопски, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Дарко Спасески, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Емил Росенов Евгениев, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Зоран Горчевски, може да видите тук.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до Здравко Тасков Анастасов, може да видите тук.
 
21.07.2014
       Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:
Продължава...
 
21.07.2014
      Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната. Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:
Продължава...
 
16.07.2014
       Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл.136, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-880/07.07.2014 год. Кметът на общината е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен  устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) в следния териториален обхват: УПИ VII 4556,  УПИ I 4558, УПИ II 4164, УПИ III 4165 и УПИ VI 4560 в кв. 256 по плана за регулация на гр. Кюстендил.
Продължава...
 
16.07.2014
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-805/24.06.2014г.  Кметът на общината е разрешил да се изработи проект за изменение на действащия подробен  устройствен план – изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) в следния териториален обхват:  УПИ II – 67, кв. 381 по действащия план за регулация на гр. Кюстендил,  за промяна отреждането от „автосервиз”, в „за обществено-обслужващи дейности”.
Продължава...
 
15.07.2014
Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище Кюстендил /съобщ. 1/, може да видите тук.
Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище Кюстендил /съобщ.2/, може да видите тук.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 1716

© 2014 Община Кюстендил