Последни новини

27.02.2015
      Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната.  Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:
Продължава...
 
27.02.2015
      Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:
Продължава...
 
27.02.2015
             Започна набиране на документи на кандидати за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил за 2015 година.
 
         Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил и формулярите за кандидатстване, можете да намерите тук.
Продължава...
 
26.02.2015
      Кампанията с изнесените каси по селата на отдел „Местни приходи” на Община Кюстендил за заплащане на ДНИ, ТБО, ДМПС и такса куче ще започне от 09.03.2015 г. със селата- Грамаждано, Жиленци и Вратца.
Г Р А Ф И К
за посещения на служителите от отдел „Местни приходи” на Община Кюстендил по дати и населени места за събиране на местните данъци и такси за 2015 година:
Продължава...
 
25.02.2015
     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересованите лица, че с Решение № 979,  прието на заседание проведено на 03.02.2015г., Протокол № 36, Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство”, на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия – ПИ 51.49 в местност ,,Ръжеве” землището на с.Богослов, с ЕКАТТЕ 04796, общ. Кюстендил от Плана на новообразуваните имоти(ПНИ) и одобрява заданието за проектиране.
Продължава...
 
24.02.2015
     Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване /интервю/ в процедура за подбор на двама социални работника предоставящи услугата „Приемна грижа” в Община Кюстендил  може да видите тук
 
20.02.2015
     Уважаеми клиенти,  уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната.  Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:
Продължава...
 
20.02.2015
     Уважаеми клиенти, ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:
 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 1932

© 2015 Община Кюстендил